Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.03.2016

DF2016/47

Za plyn KD a OcÚ 3/2016

1 405,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2016

DF2016/46

Za plyn hasičská zbrojnica 3/2016

360,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2016

DF2016/45

Doplatok za obedy dôchodcovia 2/2016

212,53 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.03.2016

DF2016/44

Za obedy zamestnanci OcÚ 2/2016

160,00 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.03.2016

DF2016/43

Za obedy deti v HN 2/2016

59,98 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.03.2016

DF2016/25P

Za škrabku na zemiaky

957,60 EUR

CORA,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/24P

Za hovädzie mäso

99,06 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/14P

Za zeleninu

31,86 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/23P

Za zemiaky

43,20 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/40

Za materiál na opravu pivnice

258,48 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/42

Ročný členský príspevok - FS Vikartovčan na rok2016

30,00 EUR

Občianske združenie MAS PRAMENE,058 01,Gánovce

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/41

Ročný členský príspevok na rok 2016

925,50 EUR

Občianske združenie MAS PRAMENE,058 01,Gánovce

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/39

Za poskytovanie porad. služieb v zmysle mandátnejzmluvy

96,00 EUR

INTERPROFIS, s.r.o.,080 01,Prešov

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/38

Za autorskú odmenu - rádio v kancelárií

12,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/37

Za odmenu za verejné použitie hudobných diel

14,28 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/22P

Za potraviny

90,72 EUR

ATC-JR,s.r.o,040 01,Košice

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/21P

Za zeleninu

20,82 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/20P

Za bravčové mäso

61,48 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/36

Za opravu kopírovacieho stroja minolta

109,20 EUR

DATAS - združenie, Lučivjanský Rudolf,053 15,Hrabušice

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/35

Za odvoz odpadu 1/2016

2 358,51 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/34

Za elektrickú energiu za verejné osvetlenie1.1.2016 do 31.01.2016

555,16 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/33

Za antivirúsový program

158,40 EUR

ESET, spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/32

Za rozbor vody z ČOV

82,56 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/31

Za mobilné telefóny od 6.2.2016 - 5.3.2016

291,85 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.02.2016

DF2016/30

Za elektrickú energiu od 1.1.12016 do 29.02.2016

4 704,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: