Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dobrovoľní hasiči

 

     Nová protipovodňová technika pre hasičov v našej obci

 

voziky_2015     V piatok 20.11.2015 si naša obec vyzdvihla novú protipovodňovú techniku pod symbolom Spiša, Spišským hradom. Tejto akcie sa zúčastnili starosta obce Ing. Vladimír Šavel, veliteľ DHZO Jozef Ludvig, predseda DHZ Libor Kester a členovia DHZ Milan Šebest, Marek Šebest, Ing. Jakub Kurilla, Gabriel Bukovina, Denis Skokan. Túto techniku nám slávnostne odovzdal štátny tajomník MV SR Marián Saloň. Naša obec patrí medzi 621 obcí na Slovensku, kde boli tieto protipovodňové vozíky pridelené. Výbava vozíka zahŕňa kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, osvetľovacie vybavenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo s vybavením, plávajúce čerpadlo a ďalšie náradie potrebné pre promptný zásah zložiek.
     Veríme, že nám táto technika pomôže pri zdolávaní problémov, ktoré vznikajú pri povodniach nielen v našej obci, ale aj iným obciam. Pre úplnosť čakáme v tomto roku aj prisľúbené hasičské vozidlo Iveco Dailly, ktoré by ukončilo modernizáciu hasičskej techniky v našej obci.

foto_1foto_2foto_3

 

 

 

 

 

foto_4

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné služby

     Naši dobrovoľníci riešia aj veci akými sú čistenie obecných ciet, kanálov, prerážanie odpadových rúr a pod. Práve dnes (19.6.), som sa na jednej podobnej akcii ocitol a pre tých, ktorí ani len netušia čo to obnáša urobil zopár záberov. Dobrovoľní hasiči mali hlásené od pána Starostu upchatý kanál pod rómskou osadou, ktorý vytekal na cestu. Posúďte sami či je ich práca užitočná.

  • video (pre pomalší internet)

 

História

     Dobrovoľný hasičský zbor vo Vikartovciach bol založený v roku 1924. Jeho vedúcim zakladateľom bol Vojtech K. Faix, vtedajší správca školy a jeho syn Dr. Ladislav Faix. Dňa 3. marca 1925 zbor zakúpil ručnú striekačku, do ktorej sa voda nosila z potoka a liala do nádrže, z ktorej ju už piesty tlačili do hadíc. Stroj pochádzal z roku 1900, boli to prvé hasičské výrobky. Roku 1940 bol postavený protipožiarný sklad a strážnica. Stavbu previedol koncesionár Martin Trnovský z Plešivca. Obec dodala na stavbu kameň, piesok, drevo a dosky. Stavebný náklad činil 19 500 korún. V roku 1983 nastávajú problémy s uskladňovaním výstroje a výzbroje, starý hasičský sklad doslúžil a bol zbúraný. Zatiaľ je tachnika uskladnená v budove starej materskej školy. Začína sa stavať nová budova. Stavbyvedúci bol Anton Drevko a stavba mala rozpočet 1 mil. Kčs.

foto_1foto_2foto_3

 

 

 

 

 

 

Diplomy a umiestnenia družstva mužov