Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predstavenie obce

Letecké fotoObec Vikartovce sa nachádza v severovýchodnej časti Nízkych Tatier, z juhu obkolesená výbežkami Prednej hole, ktorá je najvýznamnejšou vetvou Kráľovej hole. Na druhej strane Kozie chrbáty, ktorých najvyšším vrchom je Kozí kameň - nadmorská výška 1255,3 m. Členitý povrch chotára je z veľkej časti zalesnený a ponúka široké možnosti peších letných a zimných túr. Vikartovce sú vzdialené 15 km od najbližšieho okresného mesta Poprad, patria do Podtatranského regiónu spoločne so susediacimi obcami Liptovská Teplička a Kravany.

Kontakt

Obecný úrad Vikartovce
Hlavná 159/98 
059 19  Vikartovce
 

Tel.: 052/77 82 702 
Mobil: 0915 842 237
E-mail: vikartovce@vikartovce.sk
 

IČO: 00326691
DIČ: 2020675030

Starosta obce

Ing. Vladimír Šavel 
Tel.: 0918 740 863 

05.12.2018

Informácia pre chovateľov ošípaných - africký mor ošípaných

Informácia ŠVPS SR Bratislava o africkom more ošípaných

Detail

30.11.2018

Zmena povinností v oblasti chovu ošípaných

Informácia RVPS Poprad vo veci zmeny povinností v oblasti chovu ošípaných

Detail

16.10.2018

oznámenie o označovaní psov

oznámenie o označovaní psov transpondérom

Detail

11.01.2018

Slovo starostu obce Vikartovce na rok 2018

Slovo starostu obce Vikartovce na rok 2018

Detail

05.01.2018

Kalendár separovaného zberu KO 2018

Kalendár separovaného zberu 2018

Detail

04.01.2018

Zber elektroodpadu rok 2018

Harmonogram zberu elektroodpadu v roku 2018

Detail

14.10.2016

Odpad

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Trieďme odpad

Detail

29.06.2018

Slávnostná schôdza - 17.6.2018

Slávnostná schôdza - 17.6.2018

Dňa 17.6.2018 sa uskutočnila na chate Doštianky slávnostná schôdza PZ Vikartovce. Ako už býva zvykom, tejto schôdze sa zúčastnila aj rodinní príslušníci členov PZ. V priebehu schôdze sme si pripomenuli životné jubileá našich dvoch členov a to pána Štefana Hatalu - 90 rokov a pána Františka Drevka - 60 rokov. Pre všetkých účastníkov bol pripravený guľáš a rôzne súťaže, do ktorých sa zapojili hlavne deti. Na záver boli všetci zúčastnení odmenení vecnými cenami.

Detail

11.06.2018

Výstavba posedu Laz

Výstavba posedu Laz

Na jeseň v roku 2016 sme uskutočnili výstavbu posedu v lokalite Laz, kde sme doteraz posed nemali.

Detail

11.06.2018

Výstavba posedu Lúčka

Výstavba posedu Lúčka

V letných mesiacoch určení členovia PZ uskutočnili výstavbu nového posedu v lokalite Lúčka Pod Kubíkovou. Tento nový posed nahradil starý posed, ktorý už nespĺňal svoj účel. Proces jeho výstavby si môžte pozrieť na fotkách....

Detail

11.06.2018

Poľovnícke zariadenia PZ Vikartovce

Poľovnícke zariadenia PZ Vikartovce

Na nasledujúcich obrázkoch sú prikrmovacie zariadenia a niektoré posedy PZ Vikartovce.

Detail

10.06.2018

Deň obce Vikartovce

Deň obce Vikartovce

PZ Vikartovce sa aktívne zapojilo do akcie Deň obce Vikartovce. Pre účastníkov akcie PZ zabezpečilo výborný poľovnícky guláš, prezentáciu poľovníckych trofejí a taktiež súťaž pre deti v streľbe zo vzduchovky.

Detail

14.12.2018 - 30.06.2019

Rozpočet obce Vikartovce 2019-2021

16.11.2018 - 31.12.2023

Uznesenie z OZ 02.11.2018

09.11.2018 - 31.12.2018

Výročná správa obce za rok 2017

17.09.2018 - 31.12.2023

Uznesenie OZ zo dňa 31.08.2018

09.12.2018

2. adventná nedeľa 2018

farské oznamy

Detail