Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predstavenie obce

Letecké fotoObec Vikartovce sa nachádza v severovýchodnej časti Nízkych Tatier, z juhu obkolesená výbežkami Prednej hole, ktorá je najvýznamnejšou vetvou Kráľovej hole. Na druhej strane Kozie chrbáty, ktorých najvyšším vrchom je Kozí kameň - nadmorská výška 1255,3 m. Členitý povrch chotára je z veľkej časti zalesnený a ponúka široké možnosti peších letných a zimných túr. Vikartovce sú vzdialené 15 km od najbližšieho okresného mesta Poprad, patria do Podtatranského regiónu spoločne so susediacimi obcami Liptovská Teplička a Kravany.

Kontakt

Obecný úrad Vikartovce
Hlavná 159/98 
059 19  Vikartovce
 

Tel.: 052/77 82 702 
Mobil: 0915 842 237
E-mail: vikartovce@vikartovce.sk
 

IČO: 00326691
DIČ: 2020675030

Starosta obce

Ing. Vladimír Šavel 
Tel.: 0918 740 863 

09.10.2019

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Detail

09.10.2019

Dotazník Úradu PSK k požiadavkám a spokojnosti cestujúcich

Dotazník Úradu PSK k požiadavkám a spokojnosti cestujúcich

Detail

07.10.2019

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín

Detail

28.01.2019

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

Informácie k registrácii chovu hospodárskych zvierat

Detail

24.01.2019

Pokyny k podaniu DP k dani z nehnuteľností

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Detail

04.01.2019

Harmonogram zberu elektroodpadu a nebezpečného odpadu 2019

Harmonogram zberu elektroodpadu a nebezpečného odpadu 2019

Detail

21.12.2018

Kalendár triedeného zberu KO 2019 Vikartovce

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vikartovce na rok 2019

Detail

16.10.2018

oznámenie o označovaní psov

oznámenie o označovaní psov transpondérom

Detail

14.10.2016

Odpad

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Trieďme odpad

Detail

30.06.2019

Stavba posedu Voly

Stavba posedu Voly

V priebehu letných mesiacov v roku 2018 sa naše združenie rozhodlo postaviť nový posed v lokalite Voly. Priebeh výstavby si môžte pozrieť na fotografiách.

Detail

30.06.2019

Výročná schôdza 2019

Výročná schôdza 2019

Dňa 2.3.2019 sa uskutočnila výročná schôdza, na ktorej sme vyhodnotili poľovnícky rok 2018. Schôdza sa ukončila slávnostnou večerou sa rodinnými príslušníkmi.

Detail

30.06.2019

Slávnostná schôdza 2019

Slávnostná schôdza 2019

Dňa 16.6.2019 sme mali slávnostnú schôdzu, ktorá sa konala na chate na Doštiankach. Schôdza sa niesla v slávnostnej atmosfére, počas ktorej sme si pripomenuli životné jubileá našich členov, konkrétne pána Petra Kunu a pána Štefana Kunu. V priebehu schôdze členovia združenia pripravili pre rodinných príslušníkov súťaž v streľbe zo vzduchovky a po jej skončení boli jednotlivým účastníkom odovzdané vecné dary. Počas schôdze sme si zároveň urobili výstavu zhodov z nášho revíru, ktoré sme našli počas minulej sezóny a uskutočnilo sa aj pasovanie našich členov za úspešných lovcov.

Detail

29.06.2019

Brigáda a schôdza Doštianky 2019

Brigáda a schôdza Doštianky 2019

Dňa 18.5.2019 sa uskutočnila schôdza PZ Vikartovce na chate Doštianky. Po ukončení schôdze sa konala brigáda členov PZ pri chystaní palivového dreva pre účely využitia chaty, príprava dreva pre výstavbu nových poľovníckych zariadení, ktoré plánujem vykonať v roku 2019 a oprava chaty Doštianky, ktorá bola poškodená padnutým stromom.

Detail

29.06.2018

Slávnostná schôdza - 17.6.2018

Slávnostná schôdza - 17.6.2018

Dňa 17.6.2018 sa uskutočnila na chate Doštianky slávnostná schôdza PZ Vikartovce. Ako už býva zvykom, tejto schôdze sa zúčastnila aj rodinní príslušníci členov PZ. V priebehu schôdze sme si pripomenuli životné jubileá našich dvoch členov a to pána Štefana Hatalu - 90 rokov a pána Františka Drevka - 60 rokov. Pre všetkých účastníkov bol pripravený guľáš a rôzne súťaže, do ktorých sa zapojili hlavne deti. Na záver boli všetci zúčastnení odmenení vecnými cenami.

Detail

13.09.2019 - 30.09.2028

VZN č. 4/2019 - stravovanie dôchodcov

13.09.2019 - 30.09.2028

VZN č. 5/2019 - zmena stravného ŠJ

06.09.2019 - 30.09.2028

Uznesenie OZ zo dňa 28.08.2019

29.07.2019 - 31.12.2019

Záverečný účet za rok 2018

18.07.2019 - 31.08.2028

Uznesenie OZ z 03.07.2019

27.01.2019

domáca úloha - 3. nedeľa cez rok

domáca úloha

Detail

27.01.2019

3. nedeľa v období cez rok

farské oznamy

Detail