Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZŠ s MŠ

fhromadné_foto     Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek vo svojej jeseni života.
V októbri, mesiaci úcty k starším, sme v materskej škole privítali starých rodičov na spoločnom posedení. Deti pod vedením svojich pani učiteliek pripravili kultúrny program, v ktorom vyjadrili nielen svoju úctu a radosť, ale najmä svoju veľkú a úprimnú lásku k babke, dedkovi. Svojich drahých obdarovali aj darčekom z plodov jesene.
     V novembri navštívili materskú školu členovia oblastného policajného oddelenia Hranovnici. Na besede s nimi sa deti oboznámili s najjednoduchšími pravidlami pre cyklistov ako účastníkov cestnej dopravy. Najviac však deti zaujali pomôcky, ktorú sú neodmysliteľnou súčasťou policajnej služby. Na záver policajti venovali deťom prívesky na oblečenie, ktoré majú zlepšiť bezpečnosť chodcov.

 

ZŠ s MŠ - odkaz na stránku školy

 

Vianočný čas v materskej škole

Vianočný čas sú krásne chvíle,
čas znovu zažiť niečo milé,
rodinu objať, stretnúť priateľov,
spriaznenosť duší cítiť aj bez slov.

 

     Znova prichádzajú so svojím tajomným čarom, s tichou radosťou, so štedrou večerou, i mnohými darmi, s atmosférou, ktorá dýcha sviežou smrečinou, šíri v ľuďoch dobrotu a oživuje túžbu po vnútornom pokoji. Tento čas snáď najviac patrí deťom. Ich očkám, ktoré sa rozsvietia , rovnako ako vianočný stromček, nefalšovanou radosťou.  Je to čas rozprávky...Aj keď tajomné kúzlo Vianoc , to nie je rozprávka, vybásnený mýtus, pekný sen. Vianoce, to je o udalosti, o dieťati, o zážitku pastierov pri mestečku Betleheme, o svetle za tmavej noci. Ponúkame Vám niekoľko fotografii ako prežívali radosť z Vianoc deti v materskej škole. Prajeme vám, aby do vašich sŕdc vstúpil najkrajší dar, ktorý nám prináša betlehemské dieťa: pokoj v duši, lásku a odpustenie.

 

Mária Bendíková

zástupkyňa pre materskú školu