Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Vikartovce

 

Úradná tabuľa - Školská jedáleň Tomášov - prihlásenie stravníkov -  Oficiální stránky obce TomášovŠkolská jedáleň pri ZŠ s MŠ Vikartovce slúži predovšetkým ako školská jedáleň, preto sa riadi materiálovo-spotrebnými normami pre školské stravovanie.  Stravujú sa tu žiaci ZŠ s MŠ, učitelia, dôchodcovia, dôchodcovia z denného stacionára, zamestnanci obecného úradu a príležitostní stravníci. Denne pripravujeme jedlá približne pre 200 osôb. Dôchodcom zabezpečujeme donášku jedla domov.

Jedálne lístky tvorí vedúca jedálne podľa zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Jedáleň patrí do I. finančého pásma. Školská jedáleň je zapojená do celospoločenských programov podpory zdravia. Jedálny lístok je pestrý, je obmieňaný týždenne a pre verejnosť je umiestnený na webovej stránke obce, na stránke www.eskoly.sk, a na stránke ZŠ s MŠ Vikartovce.

 

Vedúca jedálne: Mgr. Pavlina Jakubcová, t.č.: 0917/492 152

Hlavná kuchárka - Anna Drevková

Pomocné kuchárky - Mária Bobáková, Mária Kesterová

Pomocné sily - Mária Barillová, Elena Šebestová

e-mail:  jedalen.vikartovce@centrum.sk,  jedalen@vikartovce.sk

Číslo účtu školskej jedálne: SK5902000000002520244155