Obsah

Slávnostná schôdza - 18.6.2017

     

     Dňa 18.6.2017 sme mali slávnostnú schôdzu, ktorá sa konala na chate na Doštiankach. Shôdza sa niesla v slávnostnej atmosfére, počas ktorej sme si pripomenuli životné jubileá našich členov, konkrétne pána Ondreja Ujčíka - 70 rokov, pána Jána Bukovinu - 60 rokov, pána Ing. Petra Stasa - 50 rokov a pána Františka Šebesta - 50 rokov. V priebehu schôdze členovia združenia pripravili pre rodinných príslušníkov súťaž  v streľbe zo vzduchovky a po jej skončení boli jednotlivým účastníkom odovzdané vecné dary. Počas schôdze sme si zároveň urobili výstavu zhodov z nášho revíru, ktoré sme našli počas minulej sezóny a uskutočnilo sa aj pasovanie našich dvoch členov za úspešných lovcov.

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017