Obsah

Deň obce Vikartovce

PZ Vikartovce sa aktívne zapojilo do akcie Deň obce Vikartovce. Pre účastníkov akcie PZ zabezpečilo výborný poľovnícky guláš, prezentáciu poľovníckych trofejí a taktiež súťaž pre deti v streľbe zo vzduchovky.