Obsah

Výstavba posedu Lúčka

V letných mesiacoch určení členovia PZ uskutočnili výstavbu nového posedu v lokalite Lúčka Pod Kubíkovou. Tento nový posed nahradil starý posed, ktorý už nespĺňal svoj účel. Proces jeho výstavby si môžte pozrieť na fotkách....