Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Samospráva

 

Starosta obce

Mgr. Jozef Švagerko

 

Zástupca starostu obce

Ing. Ján Bukovina


Poslanci obecného zastupiteľstva

 •     Ján Baran
 •     Marián Barilla
 •     Gabriel Bukovina
 •     Ing. Ján Bukovina
 •     Mgr. Matej Kurilla
 •     Roman Lavko    
 •     Stanislav Mezovský                    
 •     PhDr. Mgr. Martin Šefc, MPH                   
 •     Jozef Švagerko st.                       

 

Kontrolórka obce                

 •     Mgr. Zuzana Ujčíková

 

Komisia pre kultúrnu činnosť

Predseda komisie:

 • Jozef Švagerko, Lesná 58/2, Vikartovce

Členovia komisie:

 • Marián Barilla, Hlavná 256/65, Vikartovce
 • Mgr. Veronika Lavková, Hlavná 37/39, Vikartovce
 • Ján Bukovina, Hlavná 230/102,Vikartovce
 • Mgr. Martina Petrenková, Lúčna 189/2, Vikartovce
 • Ivana Ščuková, Májová 267, Vikartovce

Komisia pre športovú činnosť

Predseda komisie:

 • Ing. Ján Bukovina, Hornádska 177/8, Vikartovce

Členovia komisie:

 • Martin Bukovina, Hlavná 52/61, Vikartovce
 • Roman Lavko, Rovná 336/12, Vikartovce
 • Bc. Jozef Švagerko, Hornádska 434/12, Vikartovce
 • Marian Lavko, Nová 418/9, Vikartovce

Komisia pre územné plánovanie, stavebné činnosti a hospodárenie s nehnuteľnosťami obce

Predseda komisie:

 • Ján Šebest, Hlavná 352/12, Vikartovce

Členovia komisie:

 • Stanislav Mezovský, Hlavná 165/11, Vikartovce
 • Milan Šebest, Záhradná 76/17,  Vikartovce
 • Vladimír Grofčík, Hlavná 355/9, Vikartovce
 • Jozef Mirko, Lúčna 189/2, Vikartovce
 • Rastislav Pačaj, Májová 306/50, Vikartovce

Komisia pre ochranu životného prostredia a verejný poriadok

Predseda komisie:

 • Ing. Miroslav Grofčík, Hlavná 355/9, Vikartovce

Členovia komisie:

 • Mgr. Jozef Bobák, Hlavná 354/10, Vikartovce
 • Dalibor Čisarik. Záhradná 327/35, Vikartovce
 • Ján Kičák, Hlavná 234/97, Vikartovce
 • Štefan Krajč, Hlavná 283/21, Vikartovce
 • Žaneta Ščuková, Májová 297/14, Vikartovce

Komisia pre prezentáciu a propagáciu obce

Predseda komisie:

 • Mgr. Martin Šefc, Krížna  460/3A, Vikartovce

Členovia komisie:

 • Mgr. Monika Sitiariková, Nová 452/15, Vikartovce
 • Mgr. Matej Kurilla, Hlavná 271/17, Vikartovce
 • Mgr. Kristína Pačajová, Májová 374/43, Vikartovce