Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vydávanie rybárskych lístkov

Rybársky lístok je občanovi vydaný na základe písomnej žiadosti po predložení:

  • platného občianskeho preukazu a členského preukazu SRZ
  • dokladu o veku dieťaťa, ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, ktorému sa vystavuje rybársky lístok zadarmo
  • dokladov o oslobodení od poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 38.

Úkon je spoplatnený v súlade so znením citovaného zákona nasledovne:

Týždenný

1,50€

Mesačný

3,00€

Ročný

7,00€

Trojročný

17,00€

Správny poplatok  sa vyberá v hotovosti do pokladne úradu pri vydaní rybárskeho lístka.

 

Tlačivo žiadosti:

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (15.68 kB)