Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia pre ochranu životného prostredia a verejný poriadok

Predseda komisie:

 • Mgr. Matej Kurilla, Hlavná 271/17, Vikartovce

Členovia komisie:

 • Gabriel Bukovina, Hlavná 53/62, Vikartovce
 • Mgr. Jozef Bobák. Nižná 472/16, Vikartovce
 • Ján Kičák, Nižná 473/15, Vikartovce
 • Ján Šebest, Hlavná 234/97, Vikartovce

 

Komisia pre územné plánovanie, stavebné činnosti a hospodárenie s nehnuteľnosťami obce

Predseda komisie:

 • Stanislav Mezovský, Nižná 476/14, Vikartovce

Členovia komisie:

 • Ján Baran, Nová 417/11, Vikartovce
 • Roman Lavko, Rovná 336/12, Vikartovce
 • Milan Šebest, Záhradná 76/17,  Vikartovce
 • Jozef Mirko, Lúčna 189/2, Vikartovce

 

Komisia pre kultúrnu činnosť

Predseda komisie:

 • Jozef Švagerko, Lesná 58/2, Vikartovce

Členovia komisie:

 • Marián Barilla, Hlavná 256/65, Vikartovce
 • Mgr. Veronika Kacviňárová, Hlavná 37/39, Vikartovce
 • Mgr. Anna Benešová, Krížna 361/19, Vikartovce
 • Ing. Jana Šavelová, Hlavná 283/21, Vikartovce

 

Komisia pre športovú činnosť

Predseda komisie:

 • Ing. Ján Bukovina, Hornádska 177/8, Vikartovce

Členovia komisie:

 • PhDr.  Mgr. Martin Šefc, MPH, Krížna 460/3A, Vikartovce
 • Martin Bukovina, Hlavná 52/61, Vikartovce
 • Filip Gallik, Nižná 474/19, Vikartovce
 • Ing. Vladimír Šavel, ml., Hlavná 181/137, Vikartovce