Obsah

Investičné úlohy

 

Investičné úlohy obce Vikartovce na rok 2009

     Komisia pre územné plánovanie  a výstavbu obce spolu so starostom obce na zasadnutí dňa 30.1.2009 prerokovala návrh investičných úloh obce Vikartovce na rok 2009. Úlohy vychádzajú zo spoločného programu poslancov OZ a starostu obce pre volebné obdobie rokov 2006 - 2010. Konkrétne úlohy sú kryté rozpočtom obce, alebo predpokladom získania dotácie z európskych štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013.

 

I. Obecné budovy a zariadenia

 • rekonštrukcia hornej časti hasičskej zbrojnice na zdravotné stredisko, kancelárie pre DHZ a sklady materiálu CO,
 • opätovné predloženie projektu na rekonštrukciu budovy Materskej školy vo Vikartovciach na základnú školu pre ročníky 1. - 5. a prístavba telocvične,
 • dokončenie kanalizácie v obci: rómska osada, za rodinným domom súp. č. 274 (Martin Mirko) a od rodinného domu súp. č. 284 (Matej Stas),
 • osvetlenie Viacúčelového športového ihriska s umelým trávnikom;

 

II. Obecné cesty a chodníky

 • asfaltovať cestu od rodinného domu súp. č. 144 (František Bohunčák) po rodinný dom súp. č. 154 (Jozef Bukovina),
 • chodník z dolného konca (ul. Nižná - Velské Záhrady) po obchodný dom, vrátane lávky cez rieku za rodinný dom súp. č. 351 (Mária Pitková) a kruhového objazdu v centre obce,
 • príprava projektovej dokumenácie na cestu a inžinierske siete od rodinného domu súp. č. 411 (Martin Drevko) po rodinný dom súp. č. 337 (Pavol Kubov),
 • majetko - právne vysporiadať a pripraviť projekt cesty od rázcestia pred rodinným domom súp. č. 99 (Milan Barilla) po rodinný dom súp. č. 84 (Ing. Gabriel Kuna),
 • rekonštrukcia prícestných kanálov na uliciach Záhradná, Hornádska a časť ulice Severná,
 • označenie ulíc;

 

III. Futbalové ihrisko

 • zadať spracovanie stavebnej dokumentácie a pripraviť podklady pre vydanie stavebného povolenia k vykonaniu terénnych úprav a stavebných prác;

 

IV. Individuálna bytová výstavba

 • pripraviť stavenisko "staré futbalové ihrisko" a majetko - právne vysporiadať cestu a infraštruktúru,
 • pokračovať v budovaní infraštruktúry na prepojení cesty - ulica Severná,
 • verejné osvetlenie ulice Hlavná:  novostavby rodinných domov pri vstupe do obce od Kravan,
 • vybudovanie miestneho rozhlasu na ulici Hlavná: novostavby rodinných domov pri vstupe do obce od Kravan;

 

Ing. Vladimír Šavel, v. r.

starosta obce