Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.03.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

21/2021/D

Neuvedené

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

26.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

20/2021/D

3 496,32 EUR tritisícštyristodeväťdesiatšesť eur a tridsaťdva centov

Spišská katolícka charita

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

19/2021/O

4,95 EUR

Mária Baranová

Obec Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

18/2021/O

3,31 EUR

Mária Gajanová

Obec Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

17/2021/O

1,65 EUR

Marta Lavková

Obec Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

16/2021/O

3,30 EUR

Gabriela Dunajská

Obec Vikartovce

17.03.2021

notárska zápisnica

15/2021/O

1 039,50 EUR Jedentisíctridsaťdeväť 50/100

Ján Baran

Obec Vikartovce

17.03.2021

notárska zápisnica

14/2021/O

185,50 EUR Jednostoosemdesiatpäť 50/100

Pavol Bukovina s manž.

Obec Vikartovce

03.03.2021

Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ

13/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Metodicko-pedagogické centrum

03.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na denný stacionár

12/2021/D

600,00 EUR šesťsto

Spišská katolícka charita

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

01.03.2021

Kúpna zmluva

11/2021/D

15 130,87 EUR

KP plus, s.r.o., 060 01 Kežmarok

Obec Vikartovce

24.02.2021

Zmluva o nájme HM

10/2021/O

4,96 EUR

Ľuboslav Ščuka

Obec Vikartovce

23.02.2021

Kúpna zmluva

9/2021/D

10 590,56 EUR

UniKnihy.sk,s.r.o., 810 00 Bratislava

Obec Vikartovce

23.02.2021

Kúpna zmluva

8/2021/D

42 755,78 EUR

MIVASOFT spol. s.r.o., 927 15 Šaľa

Obec Vikartovce

23.02.2021

Kúpna zmluva

7/2021/D

26 639,64 EUR

Škola.sk, s.r.o., 811 01 Bratislava

Obec Vikartovce

19.02.2021

Zmlvua o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanei detí

6/2021/D

303,00 EUR

Life Acadaemy , s.r.o.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

05.02.2021

Dodatok k zmluve

3/2021/D

Neuvedené

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Vikartovce

25.01.2021

Zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie

4/2021/D

162,00 EUR jednostošesťdesiatdva

UNIQA poisťovňa, .a.s

Obec Vikartovce

11.01.2021

Zmluva o nájme HM

2/2021/O

4,96 EUR

Pačajová Terézia

Obec Vikartovce

11.01.2021

Dodatok č. 1

1/2021/D

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vikartovce

15.12.2020

Dodatok č. 2 k zmluve 090920-1

65/2020/D

Neuvedené

Project Consult

Obec Vikartovce

15.12.2020

Dodatok č. 1 k zmluve 090920-1

64/2020/D

Neuvedené

Project Consult

Obec Vikartovce

15.12.2020

Zmluva o dielo 090920-1

63/2020/D

1 200,00 EUR

Project Consult

Obec Vikartovce

15.12.2020

Dohoda č. 20/36/54X/59

62/2020/D

8 575,44 EUR

UPSVR

Obec Vikartovce

04.12.2020

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

61/2020/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Katarína Rabenstein

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: