Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

37/2021/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Brantner Poprad, s. r. o.

13.08.2021

Zmluva č. 1036/2021/OPR

36/2021/D

6 500,00 EUR šesťticípäťsto

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Prešovský samosprávny kraj

23.07.2021

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

35/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Štefan Jakubčák

21.07.2021

ZoN 62

34/2021/O

8,27 EUR

Kollárová Helena

Obec Vikartovce

19.07.2021

notárska zápisnica

33/2021/O

84,00 EUR osemdesiatštyri eur

Anna Karabínová

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

13.07.2021

Spracovateľská zmluva

32/2021/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

FRP Services,s.r.o.

13.07.2021

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

31/2021/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

FRP Services,s.r.o.

24.06.2021

Zmluva o nájme HM

30/2021/O

6,61 EUR

Helena Luštiková

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

09.06.2021

Zmluva o nájme HM

29/2021/O

3,31 EUR

Jozef Bukovina

Obec Vikartovce

04.06.2021

Zmluva o nájme HM

28/2021/O

4,96 EUR

Anna Jakubčáková

Obec Vikartovce

04.06.2021

Zmluva o nájme HM

27/2021/O

1,65 EUR

Rastislav Lacko

Obec Vikartovce

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO R

26/2021/O

1 400,00 EUR jedenticícštyrisko

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Dobrovoľn požiarna ochrana SR

26.04.2021

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry

25/2021/D

10 000,00 EUR Desaťtisíc

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Slovenský futbalový zväz

30.03.2021

Zmluva o nájme HM

24/2021/O

8,27 EUR

Ščuková Johana

Obec Vikartovce

30.03.2021

Zmluva o nájme HM

23/2021/O

4,96 EUR

Bukovina Karol

Obec Vikartovce

30.03.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

22/2021/D

Neuvedené

ŠU SR

Obec Vikartovce

29.03.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

21/2021/D

Neuvedené

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

26.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

20/2021/D

3 496,32 EUR tritisícštyristodeväťdesiatšesť eur a tridsaťdva centov

Spišská katolícka charita

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

19/2021/O

4,95 EUR

Mária Baranová

Obec Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

18/2021/O

3,31 EUR

Mária Gajanová

Obec Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

17/2021/O

1,65 EUR

Marta Lavková

Obec Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

16/2021/O

3,30 EUR

Gabriela Dunajská

Obec Vikartovce

17.03.2021

notárska zápisnica

15/2021/O

1 039,50 EUR Jedentisíctridsaťdeväť 50/100

Ján Baran

Obec Vikartovce

17.03.2021

notárska zápisnica

14/2021/O

185,50 EUR Jednostoosemdesiatpäť 50/100

Pavol Bukovina s manž.

Obec Vikartovce

03.03.2021

Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ

13/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Metodicko-pedagogické centrum

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: