Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.11.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

58/2021/D

Neuvedené

MIVASOFT spol. s.r.o., 927 15 Šaľa

Obec Vikartovce

15.11.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

59/2021/D

Neuvedené

Škola.sk, s.r.o., 811 01 Bratislava

Obec Vikartovce

15.11.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

57/2021/D

Neuvedené

KP plus, s.r.o., 060 01 Kežmarok

Obec Vikartovce

11.11.2021

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

56/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Bc. Ján Kičák

10.11.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone stavebného dozoru

55/2021/D

Neuvedené

PROGRESS§PROSPERITY,s.r.o.

Obec Vikartovce

10.11.2021

Zmluva o poskytnutí NFP

54/2021/D

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vikartovce

05.11.2021

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

53/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Martina Petrenková

04.11.2021

Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov

52/2021/D

Neuvedené

Kynologický klub a Karanténna stanica

Obec Vikartovce

04.11.2021

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

51/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Ing. Petra Gallik Michlíková

04.11.2021

Dohoda č. 21/36/010/48

50/2021/D

Neuvedené

UPSVR

Obec Vikartovce

27.10.2021

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

49/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Mgr. Jozef Bobák

14.10.2021

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

48/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Stanislav Mezovský

12.10.2021

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

47/2021/O

Neuvedené

Ing. Silvia Paučíková

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

05.10.2021

Dodatok k mandtátnej zmluve

46/2021/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Martin Majerčák, 058 01 Poprad

30.09.2021

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001579-109

45/2021/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Úrad vlády SR,

28.09.2021

Zmluva o nájme HM

44/2021/O

3,31 EUR

Jozef Dunaj

Obec Vikartovce

27.09.2021

Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve

43/2021/D

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

MADE, spol. s.r.o.

23.09.2021

notárska zápisnica

42/2021/O

Neuvedené

predávajúci občania - fyzické osoby

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

22.09.2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

41/2021/D

Neuvedené

RAMAR Export s.r.o., 061 01 Spišská Stará Ves

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

21.09.2021

Zmluva o kúpe hudobného nástroja

40/2021/D

710,00 EUR sedemstodesať

Mgr. Jozef Štrbka, Štiavnik 1101

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

10.09.2021

Zmluva o výkone stavebného dozoru

39/2021/D

3 999,00 EUR tritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

PROGRESS§PROSPERITY,s.r.o.

26.08.2021

Mandátna zmluv č. 090821-1

38/2021/D

3 475,00 EUR tritisícštyristosedemdesiaťpäť

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Diervilla, spol. s.r.o.

26.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

37/2021/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Brantner Poprad, s. r. o.

13.08.2021

Zmluva č. 1036/2021/OPR

36/2021/D

6 500,00 EUR šesťticípäťsto

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Prešovský samosprávny kraj

23.07.2021

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

35/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Štefan Jakubčák

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: