Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

28/2017/O

3,31 EUR

Obec Vikartovce

Štefan Šebest

28.07.2017

zmluva o prenájme autobusu

29/2017/o

100,00 EUR Jednosto

Obec Vikartovce

Milan Gajan

14.07.2017

nájomná zmluva autobus

27/2017/o

133,00 EUR

Obec Vikartovce

Martin Bobák

06.07.2017

Zmluva č. 37749 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

26/2017/0

3 000,00 EUR

Dobrovoľn požiarna ochrana SR

Obec Vikartovce

30.06.2017

Nájomná zmluva o prenájme autobusu

25/2017/O

142,00 EUR Jednostoštyridsaťdva eur

Obec Vikartovce

Jozef Michlík

26.06.2017

notárska zápisnica N 142/2017

24/2017/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Štefan Ščuka s manž. Žanetou

23.06.2017

nájomná zmluva

23/2017/O

100,00 EUR Jednosto

Obec Vikartovce

Stanislav Kubičár

21.06.2017

Zmluva o nájme HM 296

22/2017/O

1,65 EUR

Obec Vikartovce

Mária Bukovinová

14.06.2017

Zmluva o nájme HM 294

21/2017/O

3,30 EUR

Obec Vikartovce

Lavko Dávid

12.06.2017

Zmluva o nájme HM 141

19/2017/O

6,61 EUR

Obec Vikartovce

Milan Jakubčák

12.06.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

17/36/50J/22

14 035,20 EUR

Obec Vikartovce

UPSVR

08.06.2017

zmluva o prenájme priestorov

18/2017/O

10,00 EUR

Obec Vikartovce

Občianske združenie Prameň Hornádu

31.05.2017

Zmluva o pripjení

17/2017/D

Neuvedené

Obec Vikartovce

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

11.05.2017

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2017/000520-001

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vikartovce

05.05.2017

zmluva o prenájme autobusu

15/2017/o

100,00 EUR Jednosto Eur

Obec Vikartovce

Filip Barilla

05.05.2017

Zmluva o dielo

14/2017/D

200,00 EUR Dvesto eur

MOAD

Obec Vikartovce

12.04.2017

Zmluva o prenájme budov vo vlastníctve obce

13/2017/D

110,00 EUR jednostodesať eur

Obec Vikartovce

Občianske združenie Prameň Hornádu

27.03.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

12/2017/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

ORANGE Slovensko, 810 00 Bratislava

27.03.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

11/2017/D

10,00 EUR

Súkromná základná škola Fantázia

Obec Vikartovce

28.02.2017

Dohoda 17/36/052/157

9/2017/D

0,00 EUR

UPSVR

Obec Vikartovce

17.02.2017

Dodatok č. 1 k dohode 16/36/052/506

8/2017/D

0,00 EUR

UPSVR

Obec Vikartovce

10.02.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

17/36/50J/10

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Vikartovce

03.02.2017

Zmluva o nájme HM č. 295

7/2017/O

3,31 EUR

Obec Vikartovce

Mária Olexáková

02.02.2017

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov

5/2017/D

0,00 EUR

Ľubomír Ludvik WINDOORS, 089 01 Svidník

Obec Vikartovce

31.01.2017

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

4/2017/O

236,61 EUR

Obec Vikartovce

Life Acadaemy , s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: