Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.07.2014

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2014

0,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela

obec Vikartovce

23.07.2014

Zmluva o odbere a dodávke el. energie

2014

0,00 EUR

Miroslav Šidlovský

obec Vikartovce

16.07.2014

zmluva o prenájme autobusu

2014

0,00 EUR

obec Vikartovce

Ing. Ján Bukovina

15.07.2014

zmluva o prenájme autobusu

2016

400,00 EUR

obec Vikartovce

Vikartovský mlyn s.r.o.

08.07.2014

Mandátna zmluva

2014

27,00 EUR

Martin Majerčák

obec Vikartovce

18.06.2014

Zmluva o dielo

2014

8 300,00 EUR

AIDI, s.r.o.

obec Vikartovce

17.06.2014

zmluva o prenájme autobusu

2014

100,00 EUR

obec Vikartovce

Jaroslav Vozák

09.06.2014

Dodatok č. 1 k ZoD 035/2013

dodatok č. 1

0,00 EUR

Ekoservis Slovensko, s. r. o.

obec Vikartovce

05.06.2014

Úrazové poistenie UoZ počas AČ pre obec

5195139914

16,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

obec Vikartovce

04.06.2014

zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného katastra nehnuteľností

805-114338/2014

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

obec Vikartovce

23.05.2014

Nájomná zmluva

2014

0,00 EUR

obec Vikartovce

Štefan Kubov

23.05.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2014

2014001041

66,56 EUR

Mesto Košice

obec Vikartovce

14.05.2014

Zmluva o garantovanom účte

2014

0,00 EUR

Prima banka Slovensko

obec Vikartovce

07.05.2014

Úrazové poistenie UoZ počas AČ pre obec

5195593214

32,50 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

obec Vikartovce

28.04.2014

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov

15/BO/SJPP/2014

32,00 EUR

Brantner Poprad, s. r. o.

obec Vikartovce

21.02.2014

Dodatok k poistnej zmluve

8018843013

381,42 EUR

Alianz - Slvovenská poisťovňa, a.s.

obec Vikartovce

21.01.2014

zmluva o prenájme autobusu

2014

100,00 EUR

obec Vikartovce

Pavol Bukovina

20.12.2013

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2013

0,00 EUR

obec Vikartovce

Marta Bukovinová

06.12.2013

Dodatok č. 14 k zmluve o zbere .. KO

02A/V-10

0,00 EUR

Brantner Poprad, s. r. o.

obec Vikartovce

05.12.2013

Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP TSP

DOD/01-2013/136/2012

0,00 EUR

Fond sociálneho rozvoja

obec Vikartovce

05.12.2013

Zmluva o poskytovaní služieb v OH

12/PZ-PP/2013

0,00 EUR

Brantner Poprad, s. r. o.

obec Vikartovce

04.12.2013

Zmluva o dielo č. 06/13 na uskutočnenie stavebných prác "Materská škola" Obec Vikartovce

06/13

317 017,75 EUR

Sovus, s. r. o.,

obec Vikartovce

19.11.2013

Kúpna zmluva

2013

4 800,00 EUR

HOREZZA, a.s.

obec Vikartovce

18.11.2013

Úrazové poistenie UoZ počas AČ pre obec

6205119213

19,50 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

obec Vikartovce

28.10.2013

Zmlua o nájme nebytových priestorov 2.č.

2013

1 632,64 EUR

obec Vikartovce

Slovenská pošta, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: