Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.06.2017

nájomná zmluva

23/2017/O

100,00 EUR Jednosto

obec Vikartovce

Stanislav Kubičár

21.06.2017

Zmluva o nájme HM 296

22/2017/O

1,65 EUR

obec Vikartovce

Mária Bukovinová

14.06.2017

Zmluva o nájme HM 294

21/2017/O

3,30 EUR

obec Vikartovce

Lavko Dávid

12.06.2017

Zmluva o nájme HM 141

19/2017/O

6,61 EUR

obec Vikartovce

Milan Jakubčák

12.06.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

17/36/50J/22

14 035,20 EUR

obec Vikartovce

UPSVR

08.06.2017

zmluva o prenájme priestorov

18/2017/O

10,00 EUR

obec Vikartovce

Občianske združenie Prameň Hornádu

31.05.2017

Zmluva o pripjení

17/2017/D

Neuvedené

obec Vikartovce

Východoslovenská distribučná, a.s.,040 01,Košice

11.05.2017

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2017/000520-001

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

obec Vikartovce

05.05.2017

zmluva o prenájme autobusu

15/2017/o

100,00 EUR Jednosto Eur

obec Vikartovce

Filip Barilla

05.05.2017

Zmluva o dielo

14/2017/D

200,00 EUR Dvesto eur

MOAD

obec Vikartovce

12.04.2017

Zmluva o prenájme budov vo vlastníctve obce

13/2017/D

110,00 EUR jednostodesať eur

obec Vikartovce

Občianske združenie Prameň Hornádu

27.03.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

12/2017/O

Neuvedené

obec Vikartovce

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

27.03.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

11/2017/D

10,00 EUR

Súkromná základná škola Fantázia

obec Vikartovce

28.02.2017

Dohoda 17/36/052/157

9/2017/D

0,00 EUR

UPSVR

obec Vikartovce

17.02.2017

Dodatok č. 1 k dohode 16/36/052/506

8/2017/D

0,00 EUR

UPSVR

obec Vikartovce

10.02.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

17/36/50J/10

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

obec Vikartovce

03.02.2017

Zmluva o nájme HM č. 295

7/2017/O

3,31 EUR

obec Vikartovce

Mária Olexáková

02.02.2017

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov

5/2017/D

0,00 EUR

Ľubomír Ludvik WINDOORS

obec Vikartovce

31.01.2017

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

4/2017/O

236,61 EUR

obec Vikartovce

Life Acadaemy , s.r.o.

30.01.2017

Dodatok č. 6 k zmluve 143/2006

3/2017/D

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

obec Vikartovce

19.01.2017

Zmluva o nájme HM

2/2017/O

1,65 EUR

obec Vikartovce

Lavko Dávid

02.01.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

1/2017/O

1,65 EUR

obec Vikartovce

Dana Gorová

29.12.2016

Úrazové poistenie UoZ

78/2016/D

26,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

obec Vikartovce

23.12.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

120,00 EUR

obec Vikartovce

Občianske združenie Prameň Hornádu

23.12.2016

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

0,00 EUR

obec Vikartovce

Erika Švagerková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: