Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2020

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia

33/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Východoslovenská distribučná,a.s.

25.06.2020

Zmluva o nájme HM

32/20202/O

4,96 EUR

Mária Karabínová

obec Vikartovce

25.06.2020

Zmluva o nájme HM

31/2020/O

1,65 EUR

Mária Jakubčáková

obec Vikartovce

24.06.2020

Zmluva o postúpení práv a povinností investora

30/2020/D

Neuvedené

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

16.06.2020

Zmluva o nájme HM

29/2020/O

3,31 EUR

Lajoš Vladimír

obec Vikartovce

08.06.2020

nájomná zmluva

28/2020/D

145,00 EUR Jednostoštyridsaťpäť

Lucia Švagerková

obec Vikartovce

02.06.2020

MET

27/2020/D

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

27.05.2020

Zmluva o nájme HM

26/2020O

6,61 EUR

Sitiariková Justina

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

20.05.2020

Zmluva o nájme HM

25/2020/O

4,96 EUR

Karabinová Mária

obec Vikartovce

11.05.2020

Zmluva o nájme HM

24/2020/O

4,95 EUR

Verona Baranová

obec Vikartovce

07.05.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

23/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Východoslovenská distribučná,a.s.

07.05.2020

Dodatok č.1 k dohode č. 19/36/50J/38

22/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

04.05.2020

Zmluva o nájme HM

21/2020/O

3,30 EUR

Kollárová Mária

obec Vikartovce

04.05.2020

Zmluva o nájme HM

20/2020/O

6,62 EUR

Barillová Zdenka

obec Vikartovce

04.05.2020

Zmluva o nájme HM

19/2020/O

3,31 EUR

Karabin Jozef

obec Vikartovce

17.04.2020

Zmluva o dielo

18/2020/D

Neuvedené

INŠTALATERM,s.r.o.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

17.04.2020

Zmluva o nájme HM

16/2020/O

1,65 EUR

Bukovina Miroslav

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

16.04.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

15/2020/D

Neuvedené

obec Vikartovce

Východoslovenská distribučná,a.s.

16.04.2020

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov

14/2020D

Neuvedené

obec Vikartovce

Východoslovenská distribučná,a.s.

14.04.2020

Dodatok č.3 k licenčnej zmluve U1001/2013

17/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

MADE, spol. s.r.o.

30.03.2020

Kúpna zmluva č.06/200

13/2020/D

59 806,20 EUR Päťdesiatdeväťtisícosemstošesťadvadsať centov

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

EURIS PRO-AGRO,s.r.o.

23.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

12/2020/D

527,04 EUR Päťstodvadsaťsedemštyricenty

Spišská katolícka charita

obec Vikartovce

19.03.2020

Zmluva č. 320 0475

11/2020/O

3 000,00 EUR tritisíc

obec Vikartovce

Dobrovoľn požiarna ochrana SR

11.03.2020

Zmluva o poskytnutí fiinanančného príspevku

10/2020/D

1 696,60 EUR Tisícšesťstodeväťdesiatšesťeuršesťdesiatcentov

Spišská katolícka charita

obec Vikartovce

04.03.2020

Notárska zápisnica

9/2020/O

1 600,24 EUR Jedentisícšesťsto 24/100

Ján Šebest

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: