Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.05.2019

4/2019

Vikartovské noviny

600,00 EUR

Podtatranský kuriér

obec Vikartovce

18.05.2018

3/2018

objednávky výkonu zodpovednej osoby

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

obec Vikartovce

22.02.2018

2/2018

Objednávka stravných lískov

Neuvedené

EDENRED,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

22.02.2018

1/2018

Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov

Neuvedené

NAJ, s.r.o Nová Ľubovňa,065 11,Nová Ľubovňa

obec Vikartovce

13.07.2017

2/2017

Vretenová kosačka

Neuvedené

JAMP,s.r.o.

obec Vikartovce

13.07.2017

6/2017

Futbalová brána+ sieť s príslušenstvom

Neuvedené

Pesmenpol,spol.s.r.o.

obec Vikartovce

13.07.2017

5/2017

Dvojkrídlové hliníkové vitríny

Neuvedené

FORPLAST.sk

obec Vikartovce

13.07.2017

4/2017

oprava hasičského auta Tatra 148 CAS 32 s evid. či. PP 301 BF

Neuvedené

BSP truck

obec Vikartovce

13.07.2017

3/2017

Oprava motorovej striekačky

Neuvedené

RADEK VINCKER, servis hasičské techniky

obec Vikartovce

13.07.2017

7/2017

materiál na elektroinštaláciu KD

Neuvedené

Vladimír Grofčík

obec Vikartovce

15.11.2016

2016

Objednávka na ročnú prehliadku motorového vozidla cisterna TATRA CAS 32

0,00 EUR

BSP truck

obec Vikartovce

15.11.2016

2016

Objednávka na betónový plot

0,00 EUR

LADEN, s.ro.

obec Vikartovce

24.10.2016

2016

Objednávame vykonanie revízie bleskozvodu na ČOV VIkartovce

0,00 EUR

Grofčík Vladimír

obec Vikartovce

24.10.2016

2016

Objednávame u Vás odbornú prehliadku el. zariadení a bleskozvodu na dome smútku

0,00 EUR

Grofčík Vladimír

obec Vikartovce

15.07.2016

2016

Revízia zariadení zdravotného strediska v budove požiarnej zbrojnice

0,00 EUR

Grofčík Vladimír

obec Vikartovce

15.07.2016

2016

Výroba www stránky obce

0,00 EUR

Galileo

obec Vikartovce

24.06.2016

2016

Objednávka na overenie meradla prietokomeru

0,00 EUR

PROX T.E.C.

obec Vikartovce

24.06.2016

2016

Objednávka na dopravné značenie

600,00 EUR

STOPING, s.r.o.

obec Vikartovce

15.07.2016

2016

Objednávka smaltovanej tabule na knižnicu

0,00 EUR

Smaltovňa Mišík

obec Vikartovce

22.12.2015

2015

Odbery a rozbory odpadových vôd z ČOV

0,00 EUR

PROX T.E.C.

obec Vikartovce

22.12.2015

2015

Zameranie výškopisu a polohopisu MK Severná

0,00 EUR

ZEKA

obec Vikartovce

04.08.2015

2015

Obrubník cestný a parkový

0,00 EUR

Pebek

obec Vikartovce

04.08.2015

2015

Zabezpečenie procesu verej. obstarávnia

0,00 EUR

Public Tenders, s.r.o.

obec Vikartovce

06.07.2015

2015

projekčné práce súvisiace s aktualizáciou projektu telocvične

0,00 EUR

Archstudio

obec Vikartovce

02.06.2015

2015

Objednávka na stánok

0,00 EUR

AGROLAND TATTRY,s.r.o.

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: