Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.01.2016

DF2016/13

Za vývoz kontajnera

265,73 EUR

Peter Palguta,059 18,Kravany

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/12

Nedoplatok za plyn

549,52 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/11

Za plyn hasičská zbrojnica a zdravotné stredisko1/2016

394,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/10

Za plyn KD, OCÚ 1/2016

1 538,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/9

Ročný poplatok za doménu

19,12 EUR

CBS spol. s.r.,974 01,Kynceľová

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/8

Za poradenské služby, technickú pomoc v zmysleuzavretej rámcovej zmluvy

96,00 EUR

INTERPROFIS, s.r.o.,080 01,Prešov

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/7

Za smaltovavné tabule

432,80 EUR

Smaltovňa Mišík, s.r.o.,908 51,Holíč

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/4P

Za vývoz BRKO

33,60 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/7P

Za zeleninu

42,31 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/6

Za prevádzkovanie ČOV 4.Q.2015

360,00 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/5

Za stravné lístky

389,58 EUR

EDENRED,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/4

Za mobilné telefóny orange od 6.1.2016 do 5.2.2016

290,33 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/2P

Za mazené mäso

163,73 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/3P

Za mobilný telefón

30,06 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/3

Za telefón a fax 12/2015

53,12 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/2

Za používanie portálu za rok 2016

90,00 EUR

RVC so sídlom v Štrbe,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/1P

Za mrazené mäso

178,49 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.01.2016

DF2016/1

Systémová podpora URBIS 1Q.2016

262,50 EUR

MADE,Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/299

Za prefabrikát tvaru U

23,90 EUR

PROSPER POPRAD, s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/298

Zameranie a vyhotovenie výškopisu a polohopisuul. Severná

400,00 EUR

Ing. Stanislav Sýkora ZEKA,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/297

Doplatok za stravu dôchodcovia 12/2015

183,38 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/296

Za obedy zamestnanci OcÚ 12/2015

102,40 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/295

Za projektovú dokumentáciu - Preložka miestnehopotoka - Bendíková

500,00 EUR

Ing. Mária Javorská,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/294

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cennýchpapierov

47,89 EUR

PRIMA banka Slovensko ,a.s.,010 11,Žilina

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/293

Za nákup oblečenia - hasiči

736,44 EUR

FLORIAN,s.r.o.,036 01,Martin

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: