Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.12.2015

DF2015/289

Správa obecnej webovej stránky za rok 2015

331,20 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/140P

Za vývoz BRKO

33,60 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/288

Predplatné mesačník VS 2016

33,00 EUR

PORADCA s.r.o. pri Celulózke,010 01,Žilina

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/287

Za mesačník Dane, účtovníctvo rok 2015

60,00 EUR

PORADCA s.r.o. pri Celulózke,010 01,Žilina

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/286

Za mesačník Práce a mzdy bez chýb rok 2015

58,00 EUR

PORADCA s.r.o. pri Celulózke,010 01,Žilina

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/285

Členský príspevok obce na rok 2015

100,00 EUR

MIKROREGIÓN PRAMEŇ,059 16,Hranovnica

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/284

Za odvodz odpadu 11/2015

2 043,70 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/283

Za balíčky pre deti v HN 12/2015

1 000,37 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/282

Za obedy deti v HN 12/2015

56,33 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/139P

Za mrazené mäso

158,76 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/138P

Za mäso

13,45 EUR

NORD, s.r.o Svit,059 21,Svit

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/141P

Za zeleninu

25,62 EUR

Nykaza s.r.o.,010 01,Žilina

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/280

Za mobilné telefóny 11-12/2015

290,61 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/137P

Za spotrebný materiál

82,77 EUR

CORA,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/279

Za telefón a fax 11/2015

50,81 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/136P

Za mobilný telefón

30,01 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/135P

Za mäso

83,86 EUR

NORD, s.r.o Svit,059 21,Svit

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/134P

Za potraviny

71,23 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/281

Za vodu od 08.9.2015 do 3.12.2015

150,20 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/133P

Za mäso a mrazené potraviny

129,16 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/278

Za posedenie futbalisti - záverečné

30,00 EUR

Pohostinská činnosť pri OcÚ,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/277

Za tvárnice- žliabky - cesty

32,86 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/276

Za výkon zemných prác - priepust

138,60 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/275

Za výkon funkcie BOZP 4.Q.2015

81,00 EUR

Martin Majerčák,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.12.2015

DF2015/274

Za balíčky pre deti v HN 11/2015

1 213,91 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: