Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.11.2015

DF2015/127P

Za vývoz BRKO

34,80 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/255

Za mobilné telefóny orange

299,11 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/258

Za prepravné výkony - cesta pred Š. Barilla 412

189,54 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/257

Za prepravné náklady

106,92 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/254

Za odvoz kontajnera z chatovej osady mlyn

163,49 EUR

Peter Palguta,059 18,Kravany

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/253

Za elektrickú energiu od 1.9.2015 do 30.11.2015

6 235,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/126P

Za mobilný telefón

30,00 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/252

Za telefón a fax 10/2015

49,81 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/251

Za náplne do tlačiarne

113,00 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/125P

Za mrazené mäso

248,00 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/250

Za audítorské overenie účtovnej závierky za rok2014

180,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela,Riečka 252,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/249

Za predbežné overenie účtovníctva za rok 2015

336,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela,Riečka 252,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/248

Za uloženie odpadu

211,35 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/247

Za čiapky plotové - chodníky ul. Hlavná

378,00 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/124P

Za zeleninu

23,31 EUR

Nykaza s.r.o.,010 01,Žilina

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/246

Za plyn hasičská zbrojnica a priestory lekárov11/2015

245,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/245

Za plyn OcÚ, KD 11/2015

1 278,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/244

Za licenciu na verejné použitie hudobných dielrádio v priestoroch kancelárie

12,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.11.2015

DF2015/243

Za stravné balíčky pre deti v HN

1 157,51 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/242

Za obedy zamestnanci OcÚ 10/2015

122,88 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/241

Doplatok za stravu dôchodcovia 10/2015

215,18 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/240

Za obedy deti v HNI 10/2015

119,47 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/239

Za odvoz kontajnerov z cintorína

276,86 EUR

Peter Palguta,059 18,Kravany

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/238

Za materiál - profily, tyče

339,43 EUR

JADIMEX,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/237

Za rozbor vody z ČOV

82,56 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: