Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.06.2016

DF2016/150

Za telefón a fax 5/2016

57,20 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/145

Za auditorské overenie účtovnej závierkyza rok 2015

468,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela,Riečka 252,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/144

Za publikáciu - odmeňovanie

9,50 EUR

RVC so sídlom v Štrbe,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/143

Za stavebný materiál

1 117,60 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/142

Za poskytovanie poradenských služieb v rámcimandátnej zmluvy

96,00 EUR

INTERPROFIS, s.r.o.,080 01,Prešov

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/141

Za elektrickú energiu 5/2016

335,32 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/140

Za elektrickú energiu VO 5/2016

470,28 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/75P

Za mobilný telefón

30,00 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/74P

Za zeleninu

10,93 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/139

Za balíčky pre deti v HN 5/2016

1 040,69 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/138

Za rozbor vody z ČOV

82,56 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/137

Zálohový disk na počítač

235,00 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/136

Za uloženie odpadu

58,75 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/135

Za mobilný telefón samsung galaxy

117,00 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/134

Za puzdro a sklo na mobil

31,98 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/133

Za plyn KD a OcÚ 6/2016

124,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/132

Za plyn hasičská zbrojnica 6/2016

32,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/131

Doplatok za stravu dôchodcovia 5/2016

271,89 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/130

Za obedy 5/2016 zamestnanci OcÚ

189,44 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/129

Za obedy deti v HN 5/2016

154,35 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/72P

Za vajcia

5,04 EUR

Hydina Holding s.r.o.,4606,031 42,Liptovský Mikuláš

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/73P

Za potraviny

136,54 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/128

Džberová striekačka plechová 10 l s hadicou

168,00 EUR

FLORIAN,s.r.o.,036 01,Martin

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/127

Za hádzanárske siete

140,78 EUR

Firma KOŠÍK - siete,s.r.o.,940 01,Nové Zámky

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/77P

Za zeleninu

71,35 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: