Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.05.2016

DF2016/57P

Za mranené mäso

172,54 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/58P

Za kuchynskú linku do hasičskej zbrojnice

698,00 EUR

Bukovina Ľuboš,Záhradná 86/4,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/119

Za výkon zemných prác - chodníky

480,60 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/108

Za telefón pevná linka

63,28 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/60P

Za zeleninu

13,12 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/107

Za materiál na opravu pivnice KD

820,20 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/106

Za poskytnutie poradenských služieb technickejpomoci v zmysle Rámcovej Mandátnej zmluve

96,00 EUR

INTERPROFIS, s.r.o.,080 01,Prešov

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/56P

Za mrazené potraviny

92,76 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/105

Doplatok za obedy dôchodcovia 4/2016

243,27 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/104

Za obedy zamestnanci OcÚ 4/2016

171,52 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/103

Za obedy deti v HN 4/2016

138,86 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/102

Za elektrickú energiu od 1.3.2016 do 31.05.2016

3 404,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/54P

Za potraviny

100,82 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/101

Za plyn OcÚ, KD máj 2016

295,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.05.2016

DF2016/100

Za plyn hasičská zbrojnica máj 2016

76,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/53P

Za zeleninu

14,74 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/52P

Za mrazené mäso

153,79 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/99

Za tonery

204,00 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/98

Za náplne do farebnej tlačiarne

52,00 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/51P

Za zeleninu

37,34 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/50P

Za mrazené mäso

46,68 EUR

Bidvest s.r.o.,915 01,Nové Mesto nad Váhom

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/49P

Za mrazené potraviny

112,09 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/97

Za tlakovú nádobu do hasičskej zbrojnice

72,94 EUR

MIRAD s.r.o,080 01,Prešov

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/96

Za prenájom ihriska s umelým trávnikom na futbal.štadióne v Poprade Veľkej

250,00 EUR

Mesto Poprad,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/48P

Za vajcia

15,77 EUR

Hydina Holding s.r.o.,4606,031 42,Liptovský Mikuláš

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: