Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.07.2015

DF2015/146

Za odvoz odpadu 6/2015

2 004,56 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/145

Za mobilné telefóny

302,79 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/144

Za rozbor vody z ČOV Vikartovce

42,96 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/143

Za rúry na kanalizáciu

363,47 EUR

Pavol Dunaj-Jručo,059 34,Spišská Teplica

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/142

Za prepavné výkony - dovoz materiálu na chodníky

106,92 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/141

Za prepravné výkony

106,92 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/140

Za odvoz kontajnera z chatovej osady Vikartovskýmlyn

163,49 EUR

Peter Palguta,059 18,Kravany

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/139

Za telefón 6/2015

63,08 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/77P

Za vývoz BRKO

38,40 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/138

Za materiál na chodníky

421,88 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/137

Za prevádzkovanie ČOV 2.Q.2015

360,00 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/136

Za dopravné služby nakladným vozidlom

214,24 EUR

Marek Zmok,059 18,Kravany

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/135

Poplatok - štartovné futbalisti

105,00 EUR

Slovenský futbalový zväz,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/134

Za obedy zamestnanci OcÚ 6/2015

152,32 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/133

Doplatok za obedy dôchodcovia 6/2015

207,23 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/132

Za výkon zemných prác - chodníky na ul. Hlavnej

919,20 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/131

Za plyn OcÚ 7/2015

119,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/130

Za plyn hasičská zbrojnica

23,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/129

Za skruže , konus, poklop betónový na kanalizáciu

567,55 EUR

PROSPER POPRAD, s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/83P

Za kúrenársky materiál do jedálne na prestavbu

459,48 EUR

MIRAD s.r.o,080 01,Prešov

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/79P

Za Mrazené mäso

298,63 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/128

Za systémovú podporu URBIS 2.Q.2015

262,50 EUR

MADE,Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/127

Za obedy deti v HN 6/2015

111,49 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/78P

Za zeleninu

4,72 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2015

DF2015/126

Za stravné lístky

389,58 EUR

EDENRED,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: