Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.04.2016

DF2016/94

Za odvoz odpadu marec 2016

1 944,02 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/93

Za elektrickú energiu kino 3/2016

466,60 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/92

Za elektrickú energiu verejné osvetlenie

447,88 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/45P

Za potraviny

17,44 EUR

Bidvest s.r.o.,915 01,Nové Mesto nad Váhom

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/91

Za montáž vzduchotechniky v kuchyni jedálne KD

159,30 EUR

Tropp a Pavliga,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/43P

Za mrazenú hydinu

95,76 EUR

Bidvest s.r.o.,915 01,Nové Mesto nad Váhom

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/44P

Za mrazené mäso

184,90 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/90

Odmeny výkonným umelcom za rok 2016

38,50 EUR

Slovgram,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/42P

Za vajcia

15,77 EUR

Hydina Holding s.r.o.,4606,031 42,Liptovský Mikuláš

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/41P

Za potraviny

157,18 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/89

Za poskytovanie poradenských služieb

96,00 EUR

INTERPROFIS, s.r.o.,080 01,Prešov

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/88

Za mobilné telefóny orange od od 6.4.2016 do 5.5.2016

292,26 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/87

Za prepravné výkony

106,92 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/40P

Zamrazené mäso

109,75 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/86

Za telefón

53,99 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/85

Za opravu ponorného čerpadlá z ČOV

137,77 EUR

Peter Pitoňák,060 01,Kežmarok

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/84

Za telefóny

43,50 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/39P

Za vývoz BRKO

33,60 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/36P

Za mrazené mäso

176,29 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/83

Za rozbor vody z ČOV

82,56 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/82

Za prevádzkovanie ČOV 1.Q 2016

360,00 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/81

Za materiál na opravu pivnice

603,89 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/55P

Za materiál na prípravu škrabky a kuchynev hasičskej zbrojnici

259,70 EUR

MIRAD s.r.o,080 01,Prešov

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/35P

Za pomocný materiál

180,93 EUR

CORA,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.04.2016

DF2016/38P

Za mobilný telefón

30,08 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: