Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.08.2015

DF2015/88P

Za zeleninu

143,60 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/87P

Za mrazené mäso

90,58 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/86P

Za dataprojektor, plátno + montáž

824,50 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/85P

Za mobilný telefón

30,92 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/166

Za opravu traktora, práca a materiál

6 434,52 EUR

M+Z, s.r.o.,059 11,Hozelec

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/165

Za elektrickú energiu od 1.6.2015 do 31.08.2015

6 235,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/164

Za telefón 7/2015

54,11 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/163

Za nákup mateiálu chodníky - zábradlie

33,34 EUR

MIRAD s.r.o,080 01,Prešov

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/162

Za terénne úpravy nového futbalového ihriska

27 994,72 EUR

Športfinal, s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/161

Obrubníky na chodníky ul. Hlavná

2 097,44 EUR

PEBEK spol. s.r.o.,059 51,Poprad

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/160

Za uloženie odpadu

32,15 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/159

Za plyn OcÚ 8/2015

119,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/158

Za plyn hasičská zbrojnica 8/2015

23,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/157

Za profily, rúry, tyče

869,96 EUR

JADIMEX,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/156

Za stravné lístky

389,58 EUR

EDENRED,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/84P

Za stavebný materiál na prestavbu jedálne

298,48 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/155

Za zatrav. dlažbu potok Bendíková

156,60 EUR

Popradské inžinierske stavby, s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/82P

Za gravírované plastové štítky na vešiak

84,48 EUR

Topart 96, s.r.o. Poprad,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/154

Za výkon zemných prác

2 548,80 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/151

Doplatok za stravu dôchodcovia 7/2015

116,07 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/150

Za obedy zamestnanci OcÚ 7/2015

66,56 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/149

Za obedy deti v HN 7/2015

76,44 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/148

Za výkon zemných prác

1 188,00 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/153

Príspevok na vypracovanie stratégie CLLD pre OZMAS PRAMENE /FS Vikartovčan/

15,00 EUR

Občianske združenie MAS PRAMENE,058 01,Gánovce

obec Vikartovce

31.07.2015

DF2015/147

Za prípspevok na vypracovanie stratégie CLLD preOZ MAS PRAMENE

330,00 EUR

Občianske združenie MAS PRAMENE,058 01,Gánovce

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: