Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.07.2016

DF2016/179

Za výkon funkcie technika BOZP 2.Q.2015

81,00 EUR

Martin Majerčák,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/178

Kontrola hasiacich prístrojov a hadicovéhozariadenia

38,80 EUR

Martin Majerčák,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/177

Štartovné

100,00 EUR

Slovenský futbalový zväz,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/176

Za projekt futbalovej tribúny

800,00 EUR

Martin Lavko,059 18,Spišské Bystré

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/175

Za materiál

1 969,20 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/174

Za telefón a fax 6/2016

52,51 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/173

Za uloženie odpadu

32,15 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/172

Za plyn hasičská zbrojnica 7/2016

30,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/171

Za plyn 7/2016 OcÚ

114,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/170

Za prevádzkovanie ČOV 2.Q.2016

360,00 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/169

Za rekultiváciu vegetačnej vrstvy travnika proti-beznou frezou ROTODEIRON

4 800,00 EUR

SENISA,s.r.o.,949 01,Nitra

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/168

Za založenie ihriskového trávnika, výsevaplikácia hnojica s vymenou 8 .000 m2 suborovej vr

4 974,48 EUR

SENISA,s.r.o.,949 01,Nitra

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/167

Systémová podpora URBIS 2.Q.2016

262,50 EUR

MADE,Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/166

Za stravu deti v HN v materskej škole 6/2016

142,00 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/165

Za obedy zamestnanci OcÚ 6/2016

176,64 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/164

Doplatok za stravovanie dôchodcovia 6/2016

286,20 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/163

Za výkon autožeriavnických prác

2 035,20 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/162

Za dodávku trávnej miešanky na ihrisko, štartovac.hnojivo, dlhodobopôsobiace hnojivo

4 101,00 EUR

SENISA,s.r.o.,949 01,Nitra

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/161

Za dodávku a montáž zavlahoveho vozíka ROLLCARTa príslušenstvo

2 985,60 EUR

SENISA,s.r.o.,949 01,Nitra

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/85P

Za potraviny

413,21 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.07.2016

DF2016/84P

Za zeleninu

59,95 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/160

Za balíčky pre deti v hmotnej núdzi 6/2016

1 184,69 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/82P

Za vývoz BRKO

33,60 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/159

Za maľovanie čiar a ploch na miestnych komunik.

1 200,00 EUR

STOPING, spoločnosť s ručením obmedzeným,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/158

Za smaltované tabule - knižnica, zákaz fajčiť

220,30 EUR

Smaltovňa Mišík, s.r.o.,908 51,Holíč

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: