Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.06.2016

DF2016/160

Za balíčky pre deti v hmotnej núdzi 6/2016

1 184,69 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/82P

Za vývoz BRKO

33,60 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/159

Za maľovanie čiar a ploch na miestnych komunik.

1 200,00 EUR

STOPING, spoločnosť s ručením obmedzeným,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/158

Za smaltované tabule - knižnica, zákaz fajčiť

220,30 EUR

Smaltovňa Mišík, s.r.o.,908 51,Holíč

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/157

Za materiál - hadice, spojky, káble

930,22 EUR

Čerpadlá Tatry, s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/156

Za autobusovú dopravu na Hornádske hry

144,00 EUR

EURO CRV Poprad,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/155

Za vodu od 3.3.2016 do 14.6.2016

161,95 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/80P

Za mrazený tovar

106,51 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/154

Za zhotovenie PHSR

1 100,00 EUR

W-ECOPOVER,s.r.o.,080 01,Prešov

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/81P

Za zeleninu

3,20 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/152

Realizácia verejného obstarávania kamerový systémv obci

400,00 EUR

BALUR s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/151

Džberová striekačka 10 l s hadicou

168,00 EUR

FLORIAN,s.r.o.,036 01,Martin

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/83P

Za zeleninu

64,57 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/79P

Za zeleninu

64,57 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/78P

Za mrazené mäso

431,48 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/153

Za vývoz a prepravu odpadu 5/2016

1 956,32 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/149

Za vypracovanie projektovej dokumentácie kamerové-ho systému obce

2 040,00 EUR

Marek Šromovský,059 71,Ľubica

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/148

Za prepravné výkony

106,92 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/147

Za odvoz kontajnera z chatovej osady Vikartovskýmlyn

163,49 EUR

Peter Palguta,059 18,Kravany

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/146

Za mobilné telefóny orange od 6.6.2016 do 5.7.2016

284,21 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/76P

Za vývoz BRKO

34,80 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/150

Za telefón a fax 5/2016

57,20 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/145

Za auditorské overenie účtovnej závierkyza rok 2015

468,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela,Riečka 252,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/144

Za publikáciu - odmeňovanie

9,50 EUR

RVC so sídlom v Štrbe,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.06.2016

DF2016/143

Za stavebný materiál

1 117,60 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: