Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.09.2015

DF2015/104P

Za mrazené mäso

36,67 EUR

NORD, s.r.o Svit,059 21,Svit

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/201

Za vývoz a prepravu odpadu 8/2015

2 019,49 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/200

Za telefón 8/2015

54,05 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/199

Za mobilné telefóny orange od 6.9.2015 do 5.10.2015

291,01 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/198

Za terénne práce na futbalovom ihrisku

18 710,16 EUR

Športfinal, s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/197

Betónové skruže

150,60 EUR

PROSPER POPRAD, s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/103P

Za zeleninu

16,60 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/102P

Za mrazené mäso

215,68 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/101P

Za mobilný telefón

30,10 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/80P

Za telefón

30,82 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/196

Za materiál na chodníky

615,80 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/99P

Za potraviny

328,52 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/194

Za výkon zemných prác

1 821,60 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/193

Za nákup stravných lístkov

465,58 EUR

EDENRED,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/100P

Za práce na rekonštrukcii jedálne

6 892,19 EUR

Mirko Jozef,Lúčna 189/2,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/97P

Za maliarske práce

590,00 EUR

Marián Barilla,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/96P

Za zeleninu

21,62 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/98P

Za mrazené mäso

346,90 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/192

Za plyn hasičská zbrojnica 9/2015

48,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/191

Za plyn 1.9. 2015 - 30.09.2015

248,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/95P

Za zeleninu

8,33 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/190

Obrubník cestný

261,18 EUR

PEBEK spol. s.r.o.,059 51,Poprad

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/189

Za prefabrikáty 1100 x 600x50, 40 ks 1300x600x5040 ks

1 300,80 EUR

PROSPER POPRAD, s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/188

Za predplatné ROPO a OBCÍ november 2015 -október 2016

75,00 EUR

Wolters Kluwer s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.08.2015

DF2015/187

Za dopravné služby

182,88 EUR

Marek Zmok,059 18,Kravany

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: