Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.10.2015

DF2015/216

Za obedy deti v HN 9/2015

104,20 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/215

Za stravu zamestnanci OcÚ 9/2015

122,88 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/214

Doplatok za stravu dôchodcovia 9/2015

218,89 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/213

Systémová podpora URBIS 1.10.2015-31.12.2015

262,50 EUR

MADE,Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/212

Výkon funkcie BOZP 7-9/2015

81,00 EUR

Martin Majerčák,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/211

Za výkon zemných prác chodník v obci

330,00 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

30.10.2015

DF2015/112P

Za mrazené mäso

70,15 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/111P

Za mrazené mäso

83,08 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/110P

Za mäso

164,16 EUR

NORD, s.r.o Svit,059 21,Svit

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/109P

Za zeleninu

14,99 EUR

Nykaza s.r.o.,010 01,Žilina

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/107P

Za mäso mrazené

124,28 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/108P

Za deratizáciu

49,00 EUR

ZEMČÁK ANDREJ - PRESANA,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/106P

Za dodávku a montáž ozvučenia

2 047,18 EUR

Rastislav Vall - v3sound,15,053 15,Hrabušice

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/210

Za vodu od 16.6.2015 do 7.9.2015

141,06 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/209

Za tonery

96,00 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/208

Za rozbor vody z ČOV Vikartovce

82,56 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/81P

Za materiál na prestavbu jedálne

1 203,86 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/207

Za zabezpečenie činností v proceseverejného obstarávania Program hospodárskehoa sociálneho rozvoja

300,00 EUR

Public tenders,s.r.o.,2,080 01,Prešov

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/205

Za poskytovanie poradenských služieb, technickejpomoci v zmysle uzavretej Mandátnej zmluvy

96,00 EUR

INTERPROFIS, s.r.o.,080 01,Prešov

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/204

Za rúry na kanalizácu

552,68 EUR

Pavol Dunaj-Jručo,059 34,Spišská Teplica

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/105P

Za teleskopicky držiak na projektor

88,40 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/206

Za nájomné od 1.5.2015 do 31.8.2015

22,30 EUR

Slovenská autobusová doprava,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/203

Za prepravné výkony - dovoz materiálu na chodníky

482,76 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/202

Za prepravné výkony - materiál na chodníky dovoz

268,92 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.09.2015

DF2015/195

Za dresy pre najmenších futbalistov

423,32 EUR

SPORTIKA SK s.r.o.,Osadná 2,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: