Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.04.2022

DF2022/90

Za mobilný telefón

79,80 EUR

ORANGE Slovensko, 810 00 Bratislava

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/89

Za vodu požiarna zbrojnica

9,14 EUR

Podtatatranská vodárenska spoločnosť, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/88

Za vodu Obecný úrad a KD

108,41 EUR

Podtatatranská vodárenska spoločnosť, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/87

Za vodu nové ihrisko

0,00 EUR

Podtatatranská vodárenska spoločnosť, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/86

Za vyhotovenie GP

165,00 EUR

Ing. Peter Griger, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DFE2022/10

Za zeleninu

58,16 EUR

LUJAN s.r.o, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/85

Guma do stacionára

224,85 EUR

INTERIÉR INVEST, s.r.o., 040 01 Košice

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/84

Vodoinštaláterský materiál - na šatne na novom ihrisku

11 293,17 EUR

MIRAD s.r.o, 080 01 Prešov

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/83

Za výkon funkcie BOZP 1.Q.2022

120,00 EUR

Martin Majerčák, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/82

Za pomôcky pre deti v HN

282,20 EUR

Papyrus Poprad, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/81

Za odvoz komunálneho odpadu 2/2022

4 216,82 EUR

Brantner Poprad,a.s., 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/80

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou : spracovanie a vykonanie projektu JPU v obci Vikartovce

900,00 EUR

ABIZ s.r.o., 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/79

Vypracovanie smernice pre postup obci pri zadávaní zákaziek

200,00 EUR

MO+AD s.r.o., 040 01 Košice

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/78

Za autorskú odmenu - rozhlas na rok 2022

14,28 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam, 810 00 Bratislava

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/77

Za autorskú odmenu - rádio - kancelária na rok 2022

12,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam, 810 00 Bratislava

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/76

Odborná prehliadkal plynového zariadenia kulútrny dom

232,94 EUR

1.STS, s.r.o., 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/75

Členský príspevok RZTPO na rok 2022

113,20 EUR

Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, 059 01 Spišská Belá

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/74

Za periodickú OP a OS ČOV

240,00 EUR

ELKA Kapitančík Štefan, 053 32 Hnilčík

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/73

Šatne pri novom futbalom ihrisku- elektro

653,68 EUR

E.D.E.N - ELMAT, s.r.o, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/72

Šatne pri novom futbalovom ihrisku inštalatérsky materiál

8 603,99 EUR

MIRAD s.r.o, 080 01 Prešov

Obec Vikartovce

08.04.2022

DFE2022/5

Za potraviny

293,23 EUR

Sintra spol. s.r.o., 810 00 Bratislava

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/71

Za verejné osvetlenie IBV na starom ihrisku

145,26 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s., 040 01 Košice

Obec Vikartovce

08.04.2022

DF2022/70

Za prenájom ihriska s umelou trávou - OFK

82,20 EUR

Slovenský futbalový zväz, 810 00 Bratislava

Obec Vikartovce

08.04.2022

DFE2022/7

Za mäso

258,60 EUR

HOSSA FAMILY, s.r.o., 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

08.04.2022

DFE2022/6

Za potraviny a zeleninu

87,04 EUR

LUJAN s.r.o, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: