Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.07.2020

DF2020/47P

Za mäso

134,86 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/204

Za palety

237,00 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/203

Za materiál - šatne ihrisko

4 325,44 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/202

Za materiál - ihrisko šatne

3 122,33 EUR

INVESTING POPRAD spol. s.r.o., 058 01 Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/200

Za elektroinštalačný materiál - ihrisko, vlečka

36,07 EUR

E.D.E.N,058 01,Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/201

Za elektroinštalačný materiál - nové ihrisko šatne

258,41 EUR

E.D.E.N,058 01,Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/199

Za rozbor vody z ČOV

161,28 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/198

LED rampa modrá - hasiči

273,25 EUR

Jiří Tualch - LevnéAlarmy.cz, 723 00 Ostrava Martinov

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/197

Brána, sieť - futbalisti

996,00 EUR

SPORTECH,s.r.o., 965 19 Žiar nad Hronom

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/196

Router TP - link TL-WR841N

36,00 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/46P

Za dezinfekciu

112,68 EUR

Hagleitner Service Center Senec, 903 01 Senec

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/195

Za kamenivo

317,94 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/194

Za prepravné výkony

540,00 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/193

Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu

66,00 EUR

Všeobecná úverová banka,a.s.,82990,Bratislava

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/192

Za odvoz odpadu máj 2020

3 739,88 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/191

Za poskytnutie informácie audítorovi

60,00 EUR

PRIMA banka Slovensko ,a.s.,010 11,Žilina

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/190

Za elektrinu ČOV 5/2020

1 126,40 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/189

Za elektrinu VO 5/2020

366,56 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/45P

Za mäso

63,10 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/44P

Potraviny

107,70 EUR

INMEDIA s.r.o., 960 01 Zvolen

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/43P

Za mrazené mäso

98,52 EUR

Hyza a.s., 955 01 Topoľčany

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/188

Za telefón pevná linka

58,07 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/42P

Za zeleninu

24,59 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/187

Za mobilné telefóny orange

211,67 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

08.07.2020

DF2020/186

Za stavebné práce " Výstavba chodníka ul. Májová"

2 100,00 EUR

Radovan Lacko, 059 19 Vikartovce

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: