Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.12.2019

DF2019/355

DF za materiál - kanalizácia Š. Baran

238,55 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/354

Spísanie a vydanie notárskej zápisnice

329,60 EUR

JUDr. Ľubomír Barabáš

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/353

Prepojenie úradnej tabule

1 242,00 EUR

Galileo Corporation,s.r.o.

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/352

Manipulačné práce s VZV

72,00 EUR

Urbárske pozemkové spoločenstvo,Hlavná 315/88,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/351

Stravné lístky

415,95 EUR

EDENRED,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/142P

Za potraviny

286,92 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/141P

Za potraviny

324,50 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/350

Za odvoz kontajnera

138,43 EUR

Peter Palguta,059 18,Kravany

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/349

Elektrina KD, OcÚ 10/2019

631,32 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/140P

Za pomocný materiál

56,40 EUR

Cora Gastro s.r.o.

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/348

Za mobilné telefóny orange 11-12/2019

254,71 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/139P

Za mobilný telefón

33,46 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/359

Vypracovanie žiadosti

13 311,18 EUR

OPEN DOOR, s.r.o.

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/347

Zneškodnenie odpadu a zákonný poplatok

143,26 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/346

Zemný plyn za 11/2019 KD a hasičská zbrojnica

820,70 EUR

Innogy Slovensko, s.r.o.

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/345

Elektrina - dodávka a distribúcia požiarna, DS ihrisko

637,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/344

Preprava betónu, manipulačné

199,44 EUR

Marek Zmok,059 18,Kravany

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/343

Poplatky za telekomunikačné služby

68,87 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/342

Prepravované výkony - Tatra 815

329,40 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/341

Prepravované výkony - makadam

158,10 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/137P

Za mrazené potraviny

57,72 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/340

Odber obedov

4 584,00 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/339

Prísprevok - stravovanie dôchodcov

9,00 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/338

Odber obedov pre detí, na nárok na dotáciu

344,40 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

09.12.2019

DF2019/337

Odber obedov v školskej jedálni zamestnanci OCU 10/2019

283,80 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: