Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.03.2011

91100102

Za program obce. info mini

62,40 EUR

DATATRADE,953 01,Zlaté Moravce

obec Vikartovce

31.03.2011

822011

Za dodanie parapetov do hasičskej zbrojnice

180,20 EUR

PLASTING,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

325110130

Za uloženie odpadu

77,23 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

31.03.2011

20110909

Zelenina

29,46 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

184870124

Za nákup stravných lístkov

400,52 EUR

EDENRED,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.03.2011

7266990407

Za plyn marec 2011

1 260,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

32011

Za balíčky deti v HN

1 754,54 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.03.2011

1311

Za unimobunku pre OFK

320,00 EUR

KRYPTON ,s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

111117996

Mäso

50,69 EUR

Bidvest s.r.o.,915 01,Nové Mesto nad Váhom

obec Vikartovce

28.02.2011

9862

Za údaje do časopisu

498,00 EUR

WHO is WHO,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

28.02.2011

20110802

zelenina

7,38 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

28.02.2011

110432

Nákup pomôcok pre deti v HN na 2. polrok šk.r.

1 992,00 EUR

MIVA Market, s.r.o,053 11,Smižany

obec Vikartovce

28.02.2011

1000211

Za pobyt občana Š. Zgeburu v zariadení 1/2011

102,49 EUR

Slovenský Červený kríž,Poprad

obec Vikartovce

28.02.2011

2011027

Za opravu čerpadla na ČOV

408,37 EUR

Peter Pitoňák,060 01,Kežmarok

obec Vikartovce

28.02.2011

1051100205

Za odvoz odpadu 1/2011

1 891,37 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

28.02.2011

72011

Za opravu historického bubna

80,00 EUR

MUSICTECH Slovankia, s.r.o,013 22,Rosina

obec Vikartovce

28.02.2011

22011

Za vyhotovenie GP

956,50 EUR

Ing. Peter Griger,058 01,Poprad

obec Vikartovce

28.02.2011

72011

Doúčtovanie stravného

6,64 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

28.02.2011

611

Za stavebné práce pri rekonštrukcii hasičskejzbrojnice

8 896,55 EUR

SOVUS, s.r.o Porad,Hraničná 3695/31,058 01,Poprad

obec Vikartovce

28.02.2011

50110064

Za opravu a údržbu počítačov

300,00 EUR

PP COMP,059 21,Svit

obec Vikartovce

28.02.2011

30110021

Za kontajner-zatvorený na ČOV

1 113,60 EUR

FEREX, s.r.o,949 01,Nitra

obec Vikartovce

28.02.2011

58624123

Za mobilné telefóny orange 2/2011

382,23 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

28.02.2011

50110062

Za tonery a obálky

191,00 EUR

PP COMP,059 21,Svit

obec Vikartovce

28.02.2011

20110043

Za servisné služby s PC a doprava

103,58 EUR

MajTech,058 01,Poprad

obec Vikartovce

28.02.2011

4722936881

Za telefóny a fax 1/2011

55,67 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: