Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2011

20114936

Zelenina

23,03 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

11109886

Potraviny

142,37 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.12.2011

2111

Za odbornú pomoc - stavebné úpravy Požiarna zbrojn

100,00 EUR

Ing. Anton Kálovec statik,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

6733042803

Za telefón a fax 11/2011

56,50 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

30.12.2011

411223901

Za vodu od 9.9.2011 do 1.12.2011

107,29 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

1051102312

Za mobilnú zberňnu

39,43 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

1004011

Za pobyt J. Sýkoru za 11/2011

356,29 EUR

Slovenský Červený kríž,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

602011

Doplatok za stravu dôchodcovia 11/2011

155,82 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

102011

Za nákup balíčkov pre deti v HN

1 781,71 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

92011

Za montáž krovu na škole - stredná budova

1 249,56 EUR

MARASTAV,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

325111266

Za uloženie odpadu

193,97 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

30.12.2011

7232336055

Za plyn hasičská zbrojnica 12/2011

202,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

7232335614

Za plyn OcÚ 12/2011

1 497,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

2011127

Za dodávku strešnej krytiny RUUKKI

1 414,28 EUR

ŠEBEST, s.r.o.,059 34,Spišská Teplica

obec Vikartovce

30.12.2011

201100870

Servisné poplatky za informačný systém do knižnice

66,39 EUR

Slovenská národná knižnica,036 01,Martin

obec Vikartovce

30.12.2011

572011

Za obedy deti v HN 11/2011

95,00 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

592011

Za obedy zamestnanci OcÚ 11/2011

98,56 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

368412

Mäso

90,78 EUR

Mäsovýroba DONČÁK s.r.o,059 91,Veľký Slavkov

obec Vikartovce

30.11.2011

12811

Za odvoz kontajnera

276,86 EUR

Peter Palguta,059 18,Kravany

obec Vikartovce

30.11.2011

1470811

Za elektroinštalačný materiál do strednej budovyZŠ

222,52 EUR

E.D.E.N,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.11.2011

10110317

Za nákup odvodňovací žľab

1 943,70 EUR

PROSPER POPRAD, s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.11.2011

2872011

Za overenie konsolidovanej účtovnej závierkyza rok 2010

180,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela,Riečka 252,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

30.11.2011

2862011

Za overenie účtovníctva- priebežné rok 2011

300,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela,Riečka 252,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

30.11.2011

1110830

Za nákup materiálu na ZŠ - stredná budova

407,28 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.11.2011

42011

Za práce na altánku pri prameni Hornádu

595,00 EUR

Ján Šebest,05919,Vikartovce

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: