Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2011

20110798

Za nákup farieb do tlačiarne

117,42 EUR

MajTech,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

20111681

Za nákup hadíc - hasiči

502,69 EUR

FLORIAN,s.r.o.,036 01,Martin

obec Vikartovce

30.12.2011

652011

Za stravu zamestnanci OcÚ 12/2011

75,52 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

662011

Doplatok za stravu dôchodcvia 12/2011

125,61 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

4032011

Za notárske úkony

247,74 EUR

Mgr. Oľga Piskoríková,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

77

Za posedenie futbalisti

160,00 EUR

Pohostinská činnosť pri OcÚ,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

2011016

Za projekt Materská škola Vikartovce

1 500,00 EUR

Ing. arch. Miloslav Neuman - AIDI,060 01,Kežmarok

obec Vikartovce

30.12.2011

1722011

Za rozbor vody na ČOV

42,96 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

2011229

Za opravu ponorného čerpadla na ČOV

55,32 EUR

Peter Pitoňák,060 01,Kežmarok

obec Vikartovce

30.12.2011

20115052

Zelenina

28,57 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

112011

Za stravné balíčky pre deti v HN 12/2011

1 556,93 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

632011

Za obedy - deti v HN 12/2011

89,44 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

132011

POtraviny mix na turnaje - stolný tenis, hokejbal

157,13 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

122011

Potraviny mix na posedenie vianočné.

100,15 EUR

Daniel Krempaský,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

11110064

Potraviny

67,92 EUR

Sintra spol. s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.12.2011

201114

Faktúra za odobraté energie za rok 2011

911,05 EUR

obec Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

2011225

Za opravu ponorného čerpadla

118,25 EUR

Peter Pitoňák,060 01,Kežmarok

obec Vikartovce

30.12.2011

58624123

Za mobilné telefóny orange 12/2011,

361,10 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.12.2011

8211

Za prepavné výkony

205,92 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

1051102389

Za odvoz odpadu 11/2011

3 148,63 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

2011254

Za výkon funkcie BOZP 10-12/2011

81,00 EUR

Martin Majerčák,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

3402011

Za plastové vrecia

299,40 EUR

Peter Barilla - PE PLAST,Hlavná 435,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

8011

Za prepravné výkony

102,96 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.12.2011

1004411

Za pobytové dni klienta december 2011Jozef Sýkora

356,29 EUR

Slovenský Červený kríž,Poprad

obec Vikartovce

30.12.2011

58624123

Telefón

41,16 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: