Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.03.2011

411204133

Za vodu od 1.2.2011 do 21.03.2011

104,93 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

82011

Za montáž a dodávku plynofikácie hasičská zbrojnic

1 315,20 EUR

Jozef Škoviera,059 86,Nová Lesná

obec Vikartovce

31.03.2011

72011

Za montáž a dodávku ÚK hasičská zbrojnica

5 295,84 EUR

Jozef Škoviera,059 86,Nová Lesná

obec Vikartovce

31.03.2011

22011

Za ihličnanté smrekové dosky

139,81 EUR

Marek Polovka,053 15,Hrabušice

obec Vikartovce

31.03.2011

111125043

Mäso

116,22 EUR

Bidvest s.r.o.,915 01,Nové Mesto nad Váhom

obec Vikartovce

31.03.2011

20111143

Zelenina

30,97 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

32011

Za dopravné služby - prevoz unimobunky pre OFK

95,00 EUR

Marek Zmok,059 18,Kravany

obec Vikartovce

31.03.2011

58624123

Za mobilné telefóny orange 2-3/2011

353,15 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.03.2011

1051100409

Za odvoz odpadu 2/2011

1 949,38 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

82011

Za stravu deti v HN - MŠ 2/2011

74,40 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.03.2011

102011

Za obedy za zamestnancov 2/2011

136,80 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.03.2011

112011

Doplatok za stravu dôchodcovia 2/2011

128,04 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.03.2011

1000511

Za pobyt v zariadení 3/2011

60,38 EUR

Slovenský Červený kríž,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

58624123

Telefón

37,68 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.03.2011

201100117

Za servisné služby

55,22 EUR

MajTech,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

20111031

Zelenina

2,08 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

2111106466

Za licenciu na verejné použitie hudob. dielrozhlas

14,28 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.03.2011

7723954041

Za telefóny a fax 2/2011

57,14 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

31.03.2011

22011

Za vykonanie elektromontážnych prác na pož. zbroj.

559,00 EUR

Grofčík Vladimír,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

31.03.2011

91100102

Za program obce. info mini

62,40 EUR

DATATRADE,953 01,Zlaté Moravce

obec Vikartovce

31.03.2011

822011

Za dodanie parapetov do hasičskej zbrojnice

180,20 EUR

PLASTING,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

325110130

Za uloženie odpadu

77,23 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

31.03.2011

20110909

Zelenina

29,46 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

31.03.2011

184870124

Za nákup stravných lístkov

400,52 EUR

EDENRED,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

31.03.2011

7266990407

Za plyn marec 2011

1 260,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: