Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.02.2012

2012016

Za opravu ponorného čerpadla

153,06 EUR

Peter Pitoňák,060 01,Kežmarok

obec Vikartovce

29.02.2012

58624123

Za mobilné telefóny orange 2/2012

353,16 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.02.2012

1033512

Za trubice

1,58 EUR

E.D.E.N,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2012

112111329

Kur. prsia mrazené

50,26 EUR

Bidvest s.r.o.,915 01,Nové Mesto nad Váhom

obec Vikartovce

29.02.2012

58624123

Telefón

41,78 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.02.2012

58624123

Telefón

41,78 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.02.2012

1051200122

Za odvoz odpadu 1/2012

1 840,26 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2012

5735056788

Za telefóny a fax 1/2012

55,21 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

29.02.2012

1000312

Za pobyt Jozefa Sýkoru v dome SČK

310,99 EUR

Slovenský Červený kríž,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2012

42012

Za balíčky pre deti v HN 1/2012

1 740,78 EUR

Daniel Fischer,082 52,Kokošovce

obec Vikartovce

29.02.2012

325120046

Za uloženie odpadu

51,36 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

29.02.2012

42012

Za balíčky pre deti v HN 1/2012

1 740,78 EUR

Daniel Fischer,082 52,Kokošovce

obec Vikartovce

29.02.2012

2121104348

Za odmenu za licenciu na použitie hudobných diel

14,28 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

29.02.2012

325120046

Za uloženie odpadu

51,36 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

29.02.2012

112108966

Mrazené mäso

101,39 EUR

Bidvest s.r.o.,915 01,Nové Mesto nad Váhom

obec Vikartovce

29.02.2012

2240002285

Za elektrickú enrgiu 1-2/2012

4 840,00 EUR

Východosl. energetika,Továrenská,058 01,Poprad

obec Vikartovce

29.02.2012

12012

Za stravu deti v HN 1/2012

95,03 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.02.2012

32012

Za stravu zamestnanci OcÚ 1/2012

90,88 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.02.2012

42012

Doplatok za stravu dôchodcovia 1/2012

133,56 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.02.2012

52012

Za maľovánky Filipkovi kamaráti

82,50 EUR

Daniel Fischer,082 52,Kokošovce

obec Vikartovce

29.02.2012

20120592

Za knihu Čo má vedieť mzdová účtovníčka

49,00 EUR

AJFA+AVIS, s.r.o,010 01,Žilina

obec Vikartovce

29.02.2012

12012

Za stravu deti v HN 1/2012

95,03 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.02.2012

32012

Za stravu zamestnanci OcÚ 1/2012

90,88 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.02.2012

42012

Doplatok za stravu dôchodcovia 1/2012

133,56 EUR

ZŠ s MŠ Vikartovce,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

29.02.2012

7217418429

Za plyn hasičská zbrojnica

209,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: