Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.01.2020

DF2019/410

Za prevádzkovanie ČOV 4.Q. 2019

360,00 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/409

Za použitie cisterny na ČOV

115,52 EUR

Jozef Danko,058 01,Poprad

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/408

Za výkon autožeriavnických prác - šatne na novom ihrisku

1 447,80 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/407

Za výtlačky z kopírky

53,82 EUR

COPY PRINT BRATISLAVA,s.r.o.,82101,Bratislava

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/403

Za vypracovanie žiadosti - prestavba MŠ

3 327,79 EUR

OPEN DOOR, s.r.o.

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/406

Za výkon funkcie BOZP 4.Q.2019

81,00 EUR

Martin Majerčák,058 01,Poprad

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/405

Za dovoz kameniva - nové ihrisko cesta

287,46 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/404

Za prepravné výkony - nové ihrisko cesta

183,60 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/154P

Za mäso

95,95 EUR

HOPE FAMILY s.r.o.,058 01,Poprad

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/402

Za dodanie drevnej hmoty - fošne - kino

48,30 EUR

Urbárske pozemkové spoločenstvo,Hlavná 315/88,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/401

Za licenčný poplatok od 1.11.2019 do 31.10.2020

478,80 EUR

Galileo Corporation,s.r.o.

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/400

Za výkon zodpovednej osoby 12/2019

48,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/153P

Za pomocný materiál

54,21 EUR

Cora Gastro s.r.o.

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/399

Za elektrickú energiu KD a OcÚ 11/2019

528,05 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/398

Za výkon zemnmých prác na novom ihrisku

333,00 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/397

Zavodu požiarna zbrojnica

5,22 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/396

Za vodu obecný úrad a KD

258,60 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/395

Za vodu nové ihrisko

20,89 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/394

Za elektrickú energiu VO 11/2019

564,94 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/393

Za elektrickú energiu ČOV 11/2019

1 237,16 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/392

Za odvoz odpadu 11/2019

2 533,33 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/391

Za zásobník tork na mini utierky

28,97 EUR

Cora Gastro s.r.o.

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/390

Za prepravné výkony

356,40 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/389

Za telefón 11/2019

62,11 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

17.01.2020

DF2019/152P

Za zeleninu

26,50 EUR

LUJAN s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: