Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.09.2013

7307805955

Za plyn od 19.8.2013 do 30.09.2013 OCÚ, KD

250,00 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2013

325130785

Za uloženi odpadu

36,57 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

30.09.2013

13023

Za autobusovú prepravu futbalistov Vikartovce -Východná a späť

120,00 EUR

EURO CRV Poprad,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2013

762013

Za opravu autobusu, materiál

92,92 EUR

Zdenko Litvín AUTOSERVIS,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2013

113185394

Za mrazené potraviny

60,46 EUR

Bidvest s.r.o.,915 01,Nové Mesto nad Váhom

obec Vikartovce

30.08.2013

201308001

Za nákup rúr na kanalizáciu

219,04 EUR

Pavol Dunaj-Jručo,059 34,Spišská Teplica

obec Vikartovce

30.08.2013

30130415

Poklad živičnej zmesi cesta Nová

4 195,80 EUR

JUNO DS, s.r.o.,064 01,Stará Ľubovňa

obec Vikartovce

30.08.2013

20130144

Za výkon autožeriavnických prác

180,00 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

30.08.2013

7452005681

Nedoplatok za plyn hasičská zbrojnica

32,85 EUR

SPP,a.s.,Kežmarská 3524/19,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.08.2013

13015127

Za mrazené mäso

80,28 EUR

NORD, s.r.o Svit,059 21,Svit

obec Vikartovce

30.08.2013

13012908

Za mrazené mäso

135,86 EUR

NORD, s.r.o Svit,059 21,Svit

obec Vikartovce

30.08.2013

512013

Za prenájom prenosných toaliet 730.výročie obce

370,00 EUR

EBEN RV, s.r.o.,082 71,Rožkovany

obec Vikartovce

30.08.2013

8101337373

Za predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a obcínovember 2013-október 2014/

69,60 EUR

Wolters Kluwer s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.08.2013

102013

Za vykonanie elektromont. práce na el. zariadeníelektromerový rozvádzač na meranie spotreby el.energ

85,00 EUR

Grofčík Vladimír,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.08.2013

6552013

Za pneuervisové služby, dodávku pneumtík Mercedeshasiči

401,93 EUR

MIKONA TATRY s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.08.2013

130800030

Za nákup cartrigde

60,00 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.08.2013

58624123

Za mobilný telefón

40,00 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.08.2013

20130532

Za darčekové predmety pri príležítostí 730.výročia obce

1 754,00 EUR

LIM PO,080 01,Prešov

obec Vikartovce

30.08.2013

1051301302

Za vývoz a prepravu odpadu 7/2013

1 958,46 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.08.2013

58624123

Za mobilné telefóny orange 8/2013

359,04 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.08.2013

673030122

Za stravné lístky

387,78 EUR

EDENRED,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.08.2013

58624123

Za mobil

1,00 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

30.08.2013

9752788994

Za telefón a fax 7/2013

45,34 EUR

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

obec Vikartovce

30.08.2013

7913

Za prepravné práce kontajnerového vozidla

138,43 EUR

Peter Palguta,059 18,Kravany

obec Vikartovce

30.08.2013

325130648

Za zneškodnenie odpadu z ČOV

105,29 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o,059 73,Žakovce

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: