Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.11.2020

DF2020/392

COLAD jednoraz. kombin. L 15 ks

197,40 EUR

Color Centrum Vráble, s.r.o., 952 01 Vráble

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/391

Za respirátor a ochranný štít

94,20 EUR

DEXIS SLOVAKIA, s.r.o., 952 01 Vráble

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/390

Za dezinfekciu OFK

290,00 EUR

VOLCANO s.r.o., 974 00 Banská Bystrica

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/389

Za výkon zemných prác - rómska osada

1 837,50 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/387

Za odvoz kontanera

284,16 EUR

Peter Palguta,059 18,Kravany

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/388

Za mužské čižmy, ženské čižmy, lodičky

720,00 EUR

CIPISEK, s.r.o.,080 01,Prešov

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/386

Servisné poplatky knižnica na rok 2020

66,39 EUR

Slovenská národná knižnica,036 01,Martin

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/385

Vyhotovenie GP na oddelenie pozemku cesta od starého ihriska hl. ceste

477,00 EUR

Ing. Peter Griger,058 01,Poprad

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/384

Za dezinfekčné prostriedky

358,11 EUR

Cora Gastro s.r.o.

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/383

Elektroinštalačný materiál - nové ihrisko

126,92 EUR

E.D.E.N,058 01,Poprad

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/381

Za odvoz odpadu

5 669,18 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/382

Drenáž - rómska osada

118,32 EUR

Pavol Dunaj-Jručo,059 34,Spišská Teplica

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/380

Za servisný zásah na ČOV Vikartovce

159,12 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/379

Za informačnú tabuľu - banská cesta

173,88 EUR

VANOKU, s.r.o., 052 70 Spišská Nová Ves

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/378

Za výkon zemných prác

1 050,00 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/377

Za dopravné služby

60,00 EUR

Marek Zmok,059 18,Kravany

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/376

Za pomôcky pre deti HN

265,60 EUR

PAPYRUS POPRAD,s.r.o.

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/375

Za overenie MO ČOV + aproximácia

1 152,00 EUR

HYMES MK. s.r.o.

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/374

Pracovný odev UBO, nápis Hasiči, logo DPO + domovenka

85,20 EUR

PYROKOMPLET s.r.o., 925 81 Diakovce

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/373

Za elektrinu VO 9/2020

490,28 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/372

Za elektrinu KD + OCU 9/2020

521,09 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/371

Za elektrinu čov 9/2020

1 064,35 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.,042 91,Košice

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/370

Za mobilné telefóny orange 10-11/2020

294,41 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/369

Za predbežné overenie účtovníctva za rok 2020

300,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela,Riečka 252,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

03.11.2020

DF2020/368

Za audítorské overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019

504,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela,Riečka 252,974 01,Banská Bystrica

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: