Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.10.2022

DF2022/393

PVC úry, šachtové dná, poklpoy

1 950,41 EUR

Pavol Dunaj-Jručo, 059 34 Spišská Teplica

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/392

Za prejednanie dedičstva, spísanie notárskej zápisnice

319,45 EUR

JUDr. Ľubomír Barabáš, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/391

Za stravné voľby VÚC, OVK 2022

240,00 EUR

Pohostinská činnosť pri OcÚ, 059 19 Vikartovce

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/390

Za odvoz kontajnera - chatová osada Vikartovský mlyn

206,64 EUR

Peter Palguta, 059 18 Kravany

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/386

Za námorný kontajer - hasiči

3 708,00 EUR

IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o., 811 01 Bratislava

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/389

Za geodtické práce - šachty

725,00 EUR

Ing. Peter Griger, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/385

Železobetónové prefabrikáty

2 880,00 EUR

GMPP, s.r.o., 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/388

Za stavebné práce - šatňa ihrisko

7 371,05 EUR

SOVUS, s.r.o Porad, Hraničná 3695/31, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/387

Stavebné práce - šatne ihrisiko

2 707,00 EUR

SOVUS, s.r.o Porad, Hraničná 3695/31, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/384

Za odvoz komunálneho odpadu za 9/2022

3 887,22 EUR

Brantner Poprad,a.s., 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/383

Za prepravné práce kontajnerového vozidla - cintorín

348,48 EUR

Peter Palguta, 059 18 Kravany

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/382

Za pomôcky pre deti v HN

547,76 EUR

Papyrus Poprad, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/381

Servisné poplatky knižnica

66,39 EUR

Slovenská národná knižnica, 036 01 Martin

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/380

Za materiál - šatne ihrisko

269,62 EUR

HIROPRO,spol. s.r.o., 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/379

Za overenie MO ČOV + aproximácia

1 228,80 EUR

HYMES MK, s.r.o., 810 00 Bratislava

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/378

Za spracovanie žiadosti o NFP Wifi pre Teba II

290,00 EUR

PROGRANT, 811 01 Bratislava

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/377

Parapety - šatne na ihrisku

570,00 EUR

M+D interiér, s.r.o., 059 18 Spišské Bystré

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/376

Za robor vody z ČOV

30,84 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/375

Za verejné osvetlenie IBV

145,26 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s., 040 01 Košice

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/374

Vlajky obecné, vlajka EÚ

118,00 EUR

Zuzana Sedláková GAVYTEX, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/373

Vlajky na voľby

30,00 EUR

Zuzana Sedláková GAVYTEX, 058 01 Poprad

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/372

Úprava komunikácie v rómskej osade

9 972,12 EUR

JUNO DS, s.r.o., 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/371

Za práce technikou - čistenie potoka, prevoz materiálu,

1 185,60 EUR

Kuna,s.r.o Vikartovce

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/367

Za elektrinu OCU + KD 9/2022

1 093,30 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Obec Vikartovce

31.10.2022

DF2022/366

Za elektrinu verejné osvetlenie 9/2022

973,50 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: