Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.09.2020

DF2020/345

Výkon funkcie BOZP 3.Q.2020

81,00 EUR

Martin Majerčák,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/344

Za PVC rúry - rómska osada

772,21 EUR

Pavol Dunaj-Jručo,059 34,Spišská Teplica

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/343

Za vytýčenie priestorovej polohy IBV Vikartovce NN rozvody

420,00 EUR

ZEKA - Marián Kasprišin, Ä05801 Poprad

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/342

Za odvoz odpadu 8/2020

3 423,83 EUR

Brantner, s..o.,05801,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/341

Samsung Galaxy A41black - riaditeľka ZŠ

92,60 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/340

Za výtlačky z kopírky

92,95 EUR

COPY PRINT BRATISLAVA,s.r.o.,82101,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/339

Za gumenné puzdro, ochranné sklo - riad. ZŠ

36,98 EUR

ORANGE Bratislava,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/338

Betón STN EN

138,24 EUR

CRH Slovensko a.s., 094 07 Rohožník

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/337

Za router TP -Link TL WR841N

36,00 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/336

Za dopravné služby

59,52 EUR

Marek Zmok,059 18,Kravany

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/335

Rovnošata, brigadírka, kravata, domovenka gombík, podbradník, rozeta - hasiči

236,36 EUR

FLORIAN,s.r.o.,036 01,Martin

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/334

Oprav miestneho rozhlasu

1 656,00 EUR

MK hlas s.r.o., 083 01 Sabinov

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/333

Za vodu požiarna zbrojnica

10,45 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/332

Za vodu KD + OCU

182,86 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/331

Za vodu nové ihrisko

147,59 EUR

Podtatranská vodárenská spoločsnosasť,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/330

Za výkon zemných prác šatne - nové ihrisko

259,00 EUR

Kuna,s.r.o,Vikartovce

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/329

Za spísanie a vydanie notárskej zápisnice Pitoňák - odpredaj pozemku ul. Lesná

97,80 EUR

JUDr. Ľubomír Barabáš

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/328

Obrubník cestný so skosením - rómska osada

33,00 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/326

Servisný zásah čerpadla na ČOV

437,40 EUR

PROX T.E.C. Poprad s.r.o,Mnoheľova 3891/3A,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/318

Za kamenivo IBV staré ihrisko

429,70 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/327

Za toner, rozvádzač, router

198,00 EUR

L.J. Service s.r.o.,810 00,Bratislava

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/325

Dlažba zatrávňovacia

722,39 EUR

HIROPRO. s.r.o,058 01,Poprad

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/83P

Za mäso

51,46 EUR

Mäso Tatry, s.r.o.

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/324

Finančný spravodaj na rok 2021

39,90 EUR

TIRNA, vydavateľské družstvo,917 71,Trnava

obec Vikartovce

30.09.2020

DF2020/323

Za prepravné výkony šatne - nové ihrisko

91,80 EUR

Ľubomír Lajoš,059 19,Vikartovce

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: