Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.05.2020

Zmluva o nájme HM

19/2020/O

3,31 EUR

Karabin Jozef

Obec Vikartovce

17.04.2020

Zmluva o dielo

18/2020/D

Neuvedené

INŠTALATERM,s.r.o.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

17.04.2020

Zmluva o nájme HM

16/2020/O

1,65 EUR

Bukovina Miroslav

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

16.04.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

15/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce

Východoslovenská distribučná,a.s.

16.04.2020

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov

14/2020D

Neuvedené

Obec Vikartovce

Východoslovenská distribučná,a.s.

14.04.2020

Dodatok č.3 k licenčnej zmluve U1001/2013

17/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

MADE, spol. s.r.o.

30.03.2020

Kúpna zmluva č.06/200

13/2020/D

59 806,20 EUR Päťdesiatdeväťtisícosemstošesťadvadsať centov

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

EURIS PRO-AGRO,s.r.o.

23.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

12/2020/D

527,04 EUR Päťstodvadsaťsedemštyricenty

Spišská katolícka charita

Obec Vikartovce

19.03.2020

Zmluva č. 320 0475

11/2020/O

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Vikartovce

Dobrovoľn požiarna ochrana SR

11.03.2020

Zmluva o poskytnutí fiinanančného príspevku

10/2020/D

1 696,60 EUR Tisícšesťstodeväťdesiatšesťeuršesťdesiatcentov

Spišská katolícka charita

Obec Vikartovce

04.03.2020

Notárska zápisnica

9/2020/O

1 600,24 EUR Jedentisícšesťsto 24/100

Ján Šebest

Obec Vikartovce

20.02.2020

Zmluva o spolupráci

8/2020/D

300,00 EUR Tristo

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Ľubomír Ludvik WINDOORS, 089 01 Svidník

12.02.2020

Dodatok k zmluve o zneškodňovaní odpadov

7/2020/D

Neuvedené

Brantner, Popard, s.r.o.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

11.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

6/2020/D

419,28 EUR štyristodevätnásťeur,dvadsaťosemcentov

Life Acadaemy , s.r.o.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

27.01.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

5/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Slovak Telekom. a.s., Bajkalská 28, 81728 Bratislava

27.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

4/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Slovak Telekom. a.s., Bajkalská 28, 81728 Bratislava

27.01.2020

Nájomná zmluva

3/2020/O

100,00 EUR Jednosto

Obec Vikartovce

Eva Smolárová

16.01.2020

Zmluva o nájme HM

2/2020/O

6,61 EUR

Bukovinová Jana

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

13.01.2020

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

1/2020/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Martin Dlugoš

30.12.2019

Zmluva o dielo

59/2019/D

39 183,85 EUR Tridsaťdeväťtisícstoosemdesiatri eur a osemdesiatpäť centov

JUNO DS, s.r.o., 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

20.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

58/2019/O

4 000,00 EUR štyritisíc

Obec Vikartovce

Úrad vlády SR,

05.12.2019

Kúpno predajná zmluva

57/2019/D

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Obec Vikartovce

Jozef Ujčík

28.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

55/2019/O

Neuvedené

Mgr. Veronika Šulíková

Obec Vikartovce

28.11.2019

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

54/2019/D

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Vikartovce

28.11.2019

Zmluva o rekladme

53/2019/D

Neuvedené

Profesionálny register s.r.o.

Obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: