Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.09.2021

notárska zápisnica

42/2021/O

Neuvedené

predávajúci občania - fyzické osoby

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

22.09.2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

41/2021/D

Neuvedené

RAMAR Export s.r.o., 061 01 Spišská Stará Ves

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

21.09.2021

Zmluva o kúpe hudobného nástroja

40/2021/D

710,00 EUR sedemstodesať

Mgr. Jozef Štrbka, Štiavnik 1101

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

10.09.2021

Zmluva o výkone stavebného dozoru

39/2021/D

3 999,00 EUR tritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

PROGRESS§PROSPERITY,s.r.o.

26.08.2021

Mandátna zmluv č. 090821-1

38/2021/D

3 475,00 EUR tritisícštyristosedemdesiaťpäť

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Diervilla, spol. s.r.o.

26.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

37/2021/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Brantner Poprad, s. r. o.

13.08.2021

Zmluva č. 1036/2021/OPR

36/2021/D

6 500,00 EUR šesťticípäťsto

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Prešovský samosprávny kraj

23.07.2021

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

35/2021/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Štefan Jakubčák

21.07.2021

ZoN 62

34/2021/O

8,27 EUR

Kollárová Helena

Obec Vikartovce

19.07.2021

notárska zápisnica

33/2021/O

84,00 EUR osemdesiatštyri eur

Anna Karabínová

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

13.07.2021

Spracovateľská zmluva

32/2021/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

FRP Services,s.r.o.

13.07.2021

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

31/2021/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

FRP Services,s.r.o.

24.06.2021

Zmluva o nájme HM

30/2021/O

6,61 EUR

Helena Luštiková

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

09.06.2021

Zmluva o nájme HM

29/2021/O

3,31 EUR

Jozef Bukovina

Obec Vikartovce

04.06.2021

Zmluva o nájme HM

28/2021/O

4,96 EUR

Anna Jakubčáková

Obec Vikartovce

04.06.2021

Zmluva o nájme HM

27/2021/O

1,65 EUR

Rastislav Lacko

Obec Vikartovce

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO R

26/2021/O

1 400,00 EUR jedenticícštyrisko

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Dobrovoľn požiarna ochrana SR

26.04.2021

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry

25/2021/D

10 000,00 EUR Desaťtisíc

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Slovenský futbalový zväz

30.03.2021

Zmluva o nájme HM

24/2021/O

8,27 EUR

Ščuková Johana

Obec Vikartovce

30.03.2021

Zmluva o nájme HM

23/2021/O

4,96 EUR

Bukovina Karol

Obec Vikartovce

30.03.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

22/2021/D

Neuvedené

ŠU SR

Obec Vikartovce

29.03.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

21/2021/D

Neuvedené

Východoslovenská distribučná,a.s.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

26.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

20/2021/D

3 496,32 EUR tritisícštyristodeväťdesiatšesť eur a tridsaťdva centov

Spišská katolícka charita

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

19/2021/O

4,95 EUR

Mária Baranová

Obec Vikartovce

19.03.2021

Zmluva o nájme HM

18/2021/O

3,31 EUR

Mária Gajanová

Obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: