Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.02.2020

Zmluva o spolupráci

8/2020/D

300,00 EUR Tristo

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Ľubomír Ludvik WINDOORS

12.02.2020

Dodatok k zmluve o zneškodňovaní odpadov

7/2020/D

Neuvedené

Brantner, Popard, s.r.o.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

11.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

6/2020/D

419,28 EUR štyristodevätnásťeur,dvadsaťosemcentov

Life Acadaemy , s.r.o.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

27.01.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

5/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

27.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

4/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

27.01.2020

Nájomná zmluva

3/2020/O

100,00 EUR Jednosto

obec Vikartovce

Eva Smolárová

16.01.2020

Zmluva o nájme HM

2/2020/O

6,61 EUR

Bukovinová Jana

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

13.01.2020

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

1/2020/O

Neuvedené

obec Vikartovce

Martin Dlugoš

30.12.2019

Zmluva o dielo

59/2019/D

39 183,85 EUR Tridsaťdeväťtisícstoosemdesiatri eur a osemdesiatpäť centov

JUNO DS, s.r.o.,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

20.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

58/2019/O

4 000,00 EUR štyritisíc

obec Vikartovce

Úrad vlády SR,

05.12.2019

Kúpno predajná zmluva

57/2019/D

450,00 EUR štyristopäťdesiat

obec Vikartovce

Jozef Ujčík

28.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

55/2019/O

Neuvedené

Mgr. Veronika Šulíková

obec Vikartovce

28.11.2019

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

54/2019/D

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

obec Vikartovce

28.11.2019

Zmluva o rekladme

53/2019/D

Neuvedené

Profesionálny register s.r.o.

obec Vikartovce

28.11.2019

Zmluva o nájme HM

56/2019/O

8,27 EUR

Ščuková Iveta

obec Vikartovce

22.11.2019

Zmluva o dielo

49/2019/D

214 618,50 EUR dvestoštrnásťtisícšesťstoosemnásťeur,päťdesiať centov

SOVUS, s.r.o Porad,Hraničná 3695/31,058 01,Poprad

obec Vikartovce

22.11.2019

Zmluva o nájme HM

51/2019/O

6,61 EUR

Šebest Jozef

obec Vikartovce

22.11.2019

Zmluva o nájme HM

52/2019/O

3,31 EUR

Škyrta Šimon

obec Vikartovce

21.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

50/2019/O

Neuvedené

Pačajová Lenka

obec Vikartovce

05.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

48/2019/O

Neuvedené

Petra Kičurová

obec Vikartovce

05.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

47/21019/O

Neuvedené

Lesmat - Mária Kubusová

obec Vikartovce

25.10.2019

Zmluva o spolupráci

46/2019/D

neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

obec Vikartovce

21.10.2019

Notárska zápisnica

45/2019/D

262,50 EUR

obec Vikartovce

Štefan Drevko, Justína Hudáková

21.10.2019

Notárska zápisnica

44/2019/O

59,50 EUR

obec Vikartovce

Štefan Drevko, Mária Drevková

15.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

43/2019/D

Neuvedené

obec Vikartovce

Ministerstvo vnútra SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: