Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2017

Dohoda 17/36/052/157

9/2017/D

0,00 EUR

UPSVR

Obec Vikartovce

17.02.2017

Dodatok č. 1 k dohode 16/36/052/506

8/2017/D

0,00 EUR

UPSVR

Obec Vikartovce

10.02.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

17/36/50J/10

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Vikartovce

03.02.2017

Zmluva o nájme HM č. 295

7/2017/O

3,31 EUR

Obec Vikartovce

Mária Olexáková

02.02.2017

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov

5/2017/D

0,00 EUR

Ľubomír Ludvik WINDOORS, 089 01 Svidník

Obec Vikartovce

31.01.2017

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

4/2017/O

236,61 EUR

Obec Vikartovce

Life Acadaemy , s.r.o.

30.01.2017

Dodatok č. 6 k zmluve 143/2006

3/2017/D

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vikartovce

19.01.2017

Zmluva o nájme HM

2/2017/O

1,65 EUR

Obec Vikartovce

Lavko Dávid

02.01.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

1/2017/O

1,65 EUR

Obec Vikartovce

Dana Gorová

29.12.2016

Úrazové poistenie UoZ

78/2016/D

26,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Obec Vikartovce

23.12.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

120,00 EUR

Obec Vikartovce

Občianske združenie Prameň Hornádu

23.12.2016

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

0,00 EUR

Obec Vikartovce

Erika Švagerková

21.12.2016

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

0,00 EUR

Obec Vikartovce

Rastislav Karabín

13.12.2016

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

0,00 EUR

Obec Vikartovce

Anna Pirožeková

13.12.2016

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

0,00 EUR

Obec Vikartovce

Justína Kubusová

13.12.2016

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

0,00 EUR

Obec Vikartovce

Monika Kacviňárová

09.12.2016

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 16 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňo

0,00 EUR

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Vikartovce

09.12.2016

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

68/2016/O

0,00 EUR

Obec Vikartovce

František Bukovina

30.11.2016

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

67/2016/O

0,00 EUR

Obec Vikartovce

Ing. Ján Švagerko

28.11.2016

Dohoda uzatvorená podľa § 12 z. 417/2013 Z.z.

116/36/012/46

0,00 EUR

UPSVR

Obec Vikartovce

28.11.2016

Dohoda uzatvorená podľa § 10 z. 417/2013 Z.z.

16/36/010/67

0,00 EUR

UPSVR

Obec Vikartovce

24.11.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

64/2016/O

0,00 EUR

Obec Vikartovce

Jarmila Zgeburová

24.11.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

63/2016/O

0,00 EUR

Obec Vikartovce

Daniel Kalafut

23.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

62/2016/O

6,61 EUR

Obec Vikartovce

Marta Krajčová

22.11.2016

Dodatok č.02 k Zmluvám o dodávke plynu

2

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: