Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.02.2016

nájomná zmluva o prenájme autobusu

2016

0,00 EUR

obec Vikartovce

Základná škola s materskou školou

24.02.2016

Dodatok č. 1 k dohode č. 56/2015§54-ŠnZ

2016

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

obec Vikartovce

18.02.2016

Zmluva o nájme HM na pohrebisku

283

1,65 EUR

obec Vikartovce

Ľuboš Bukovina

17.02.2016

Dodatok č.2/2016

2016

0,00 EUR

Spišská katolícka charita

obec Vikartovce

09.02.2016

Dodatok č. 7 k zmluve o prevádzkovaní infraštruk. majektu

2016

0,00 EUR

PROX T.E.C Poprad

obec Vikartovce

09.02.2016

Kúpna zmluva

2016

0,00 EUR

obec Vikartovce

Justína Kubusová

09.02.2016

Dodatok č.1 k nájomnej zmuve

2016

0,00 EUR

obec Vikartovce

MUDr. Eva Ondrušeková

09.02.2016

Nájomná zmluva

2016

0,00 EUR

obec Vikartovce

MUDr. Eva Ondrušeková,s.r.o.

02.02.2016

Zmluva o poskytovaní služieb

2016

980,00 EUR

SeGa Trading, s. r. o.

obec Vikartovce

02.02.2016

Zmluva o výpožičke

01-99-2016

0,00 EUR

SR-Lesy Slovenskej republiky, š. p.

obec Vikartovce

22.01.2016

Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach

2016

0,00 EUR

Dorian Corp s.r.o.

obec Vikartovce

04.01.2016

Dohoda o poskytnutí fin. príspevku

56/2015/§ 54 - ŠnZ

4 918,86 EUR

UPSVR

obec Vikartovce

04.01.2016

Úrazové poistenie UoZ počas AČ

5195100116

42,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

obec Vikartovce

22.12.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS

15/36/012/110

0,00 EUR

UPSVR

obec Vikartovce

21.12.2015

Zmluva o odbere elektrickej energie

2015

0,00 EUR

Ján Švagerko

obec Vikartovce

17.12.2015

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-728-050/2015

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

obec Vikartovce

16.12.2015

Dodatok č. 15 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodnňovaní komunáleno odpadu

02A/V-10

0,00 EUR

Brantner, Popard, s.r.o.

obec Vikartovce

02.12.2015

Zmluva o odbere elektrickej energie

2015

0,00 EUR

Martin Mirko

obec Vikartovce

12.11.2015

Dodatok č. 5 k zmluve č. 143/2006

2015

3 266,62 EUR

Ministerstvo vnútra SR

obec Vikartovce

09.11.2015

Dodatok k zmluve o zabezp. poskytovania socálnej služby

2015

0,00 EUR

Spišská katolícka charita

obec Vikartovce

05.11.2015

Dohoda uzatvorená podľa § 10 zákona o pomoci v HN

15/36/010/17

0,00 EUR

UPSVR

obec Vikartovce

05.11.2015

Hromadná licenčná zmluva

2015

12,00 EUR

SOZA

obec Vikartovce

30.10.2015

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

529/2015-13

0,00 EUR

obec Vikartovce

Michal Bendík a manž. Anna Bendíková

29.09.2015

Dodatoč č. 1 k Zmluve č. 15/BO/SJPP/2014 o poskytovaní služieb pri zbere BRKO

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Brantner Poprad, s. r. o.

obec Vikartovce

22.09.2015

Zmluva o odbere elektrickej energie

2015

0,00 EUR

Pete Barilla

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: