Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu n rok 2018

55/2018/D

10 000,00 EUR

Obec Vikartovce

Úrad vlády SR,

12.11.2018

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

54/2018/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Vojtech Pačaj

12.11.2018

zmluva o odvádzaní odpadových vôd

53/2018/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Eva Hudáč Bajnoková

09.11.2018

nájomná zmluva o prenájme autobusu

56/2018/O

154,00 EUR

Obec Vikartovce

Štefan Lipták

06.11.2018

notárska zápisnica

52/2018/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Cecília Krajčová

25.10.2018

Východoslovenská di

51/2018/D

Neuvedené

Obec Vikartovce

Východoslovenská distribučná,a.s.

25.10.2018

zmluva o poskytovaní údajov

50/2018/D

48,00 EUR

Obec Vikartovce

Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť

09.10.2018

nájomná zmluva o prenájme autobusu

49/2018/O

143,00 EUR

Eva Bajnoková

Obec Vikartovce

02.10.2018

Zmluva o spolupráci

48/2018/D

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vikartovce

10.09.2018

nájomná zmluva

47/2018/O

148,00 EUR

Obec Vikartovce

Jozef Kubus

05.09.2018

nájomná zmluva

46/2018/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Vladimír Kubus

31.08.2018

Hromadná licenčná zmluva

45/2018/D

Neuvedené

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam, 810 00 Bratislava

Obec Vikartovce

24.08.2018

Nájomná zmluva

44/2018/O

141,00 EUR jednostoštyridsaťjeden

Obec Vikartovce

Mirko Jozef,Lúčna 189/2,059 19,Vikartovce

23.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

43/2018/O

Neuvedené

Obec Vikartovce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

21.08.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

42/2018/O

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Vikartovce

21.08.2018

Zmluva o nájme obytnej miestnosti

41/2018/O

150,00 EUR

Slovenská autobusová doprava

Obec Vikartovce

21.08.2018

Zmluva č. 561/2018/OK

40/2018/O

2 400,00 EUR

Obec Vikartovce

Prešovský samosprávny kraj

31.07.2018

Zmluva o dielo

71/2018/D

36 715,92 EUR Tridsaťšesťtisícsedemstopätnásť a deväťdesiatdva centov

JUNO DS, s.r.o., 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

31.07.2018

Nájomná zmluva

39/2018/O

147,00 EUR Jednostoštyridsaťsedem

Anna Petrenčíková

Obec Vikartovce

19.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

38/2018/O

21 752,53 EUR

Obec Vikartovce

Ministerstvo vnútra SR

29.06.2018

notárska Zápisnica N78/2018

37/2018/O

3,50 EUR

Obec Vikartovce

Anna Pirožeková

29.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

36/2018/D

Neuvedené

EDENRED, 810 00 Bratislava

Obec Vikartovce

28.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre pracovnú zdravotnú službu

35/2018/D

Neuvedené

ENDORF s.r.o., 040 01 Košice

Obec Vikartovce

21.06.2018

Zmluva o audítorskej činnosti

34/2018/D

Neuvedené

Ing. Daniela Cibulová

Obec Vikartovce

18.06.2018

Zmluva o spolupráci NP PVP MRK

33/2018/D

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: