Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2020

Kúpna zmluva č.06/200

13/2020/D

59 806,20 EUR Päťdesiatdeväťtisícosemstošesťadvadsať centov

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

EURIS PRO-AGRO,s.r.o.

23.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

12/2020/D

527,04 EUR Päťstodvadsaťsedemštyricenty

Spišská katolícka charita

obec Vikartovce

19.03.2020

Zmluva č. 320 0475

11/2020/O

3 000,00 EUR tritisíc

obec Vikartovce

Dobrovoľn požiarna ochrana SR

11.03.2020

Zmluva o poskytnutí fiinanančného príspevku

10/2020/D

1 696,60 EUR Tisícšesťstodeväťdesiatšesťeuršesťdesiatcentov

Spišská katolícka charita

obec Vikartovce

04.03.2020

Notárska zápisnica

9/2020/O

1 600,24 EUR Jedentisícšesťsto 24/100

Ján Šebest

obec Vikartovce

20.02.2020

Zmluva o spolupráci

8/2020/D

300,00 EUR Tristo

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Ľubomír Ludvik WINDOORS

12.02.2020

Dodatok k zmluve o zneškodňovaní odpadov

7/2020/D

Neuvedené

Brantner, Popard, s.r.o.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

11.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

6/2020/D

419,28 EUR štyristodevätnásťeur,dvadsaťosemcentov

Life Acadaemy , s.r.o.

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

27.01.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

5/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

27.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

4/2020/D

Neuvedené

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

Slovak Telekom. a.s.,Bajkalská 28,81728,Bratislava

27.01.2020

Nájomná zmluva

3/2020/O

100,00 EUR Jednosto

obec Vikartovce

Eva Smolárová

16.01.2020

Zmluva o nájme HM

2/2020/O

6,61 EUR

Bukovinová Jana

Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce

13.01.2020

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

1/2020/O

Neuvedené

obec Vikartovce

Martin Dlugoš

20.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

58/2019/O

4 000,00 EUR štyritisíc

obec Vikartovce

Úrad vlády SR,

05.12.2019

Kúpno predajná zmluva

57/2019/D

450,00 EUR štyristopäťdesiat

obec Vikartovce

Jozef Ujčík

28.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

55/2019/O

Neuvedené

Mgr. Veronika Šulíková

obec Vikartovce

28.11.2019

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

54/2019/D

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

obec Vikartovce

28.11.2019

Zmluva o rekladme

53/2019/D

Neuvedené

Profesionálny register s.r.o.

obec Vikartovce

28.11.2019

Zmluva o nájme HM

56/2019/O

8,27 EUR

Ščuková Iveta

obec Vikartovce

22.11.2019

Zmluva o dielo

49/2019/D

214 618,50 EUR dvestoštrnásťtisícšesťstoosemnásťeur,päťdesiať centov

SOVUS, s.r.o Porad,Hraničná 3695/31,058 01,Poprad

obec Vikartovce

22.11.2019

Zmluva o nájme HM

51/2019/O

6,61 EUR

Šebest Jozef

obec Vikartovce

22.11.2019

Zmluva o nájme HM

52/2019/O

3,31 EUR

Škyrta Šimon

obec Vikartovce

21.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

50/2019/O

Neuvedené

Pačajová Lenka

obec Vikartovce

05.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

48/2019/O

Neuvedené

Petra Kičurová

obec Vikartovce

05.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

47/21019/O

Neuvedené

Lesmat - Mária Kubusová

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: