Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.11.2019

Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa § 536

49/2019/D

214 618,50 EUR Dvestoštrnásťtisícšesťstoosemnásť eur a päťdesiat eurocentov

Sovus, s. r. o.,

obec Vikartovce

05.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

48/2019/O

Neuvedené

Petra Kičurová

obec Vikartovce

05.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

47/21019/O

Neuvedené

Lesmat - Mária Kubusová

obec Vikartovce

25.10.2019

Zmluva o spolupráci

46/2019/D

neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

obec Vikartovce

21.10.2019

Notárska zápisnica

45/2019/D

262,50 EUR

obec Vikartovce

Štefan Drevko, Justína Hudáková

21.10.2019

Notárska zápisnica

44/2019/O

59,50 EUR

obec Vikartovce

Štefan Drevko, Mária Drevková

15.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

43/2019/D

Neuvedené

obec Vikartovce

Ministerstvo vnútra SR

15.10.2019

Zmluva o prepojení dokumentov na CUET

42/2019/D

Neuvedené

Galileo Corporation,s.r.o.

obec Vikartovce

15.10.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

41/2019/D

Neuvedené

Galileo Corporation,s.r.o.

obec Vikartovce

08.10.2019

Zmluva o prenájme autobusu

40/2019/O

113,00 EUR Jednostotrinásť

obec Vikartovce

Ján Sitiarik

30.09.2019

nájomná zmluva o prenájme autobusu

č. 39/2019/O

132,00 EUR jednostotridsaťdva

obec Vikartovce

Viera Ševcová

25.09.2019

Nájomná zmluva o prenájme autobusu

38/2019/O

100,00 EUR Jednosto

obec Vikartovce

Bukovina Ľuboš,Záhradná 86/4,059 19,Vikartovce

02.09.2019

Hromadná licenčná zmluva

35/2019/D

Neuvedené

obec Vikartovce

SOZA

20.08.2019

Zmluva o zriadení konta

34/2019/D

Neuvedené

obec Vikartovce

SOZA

15.08.2019

nájomná zmluva

33/2019/D

100,00 EUR jednosto

obec Vikartovce

Jozef Schurger

15.08.2019

zmluva o reklame

32/2019/D

175,00 EUR

obec Vikartovce

Cora Gastro s.r.o.

29.07.2019

Dodatok č. 18 k zmluve o zneškodňovaní KO

31/2019/D

Neuvedené

Brantner Poprad, s. r. o.

obec Vikartovce

24.07.2019

Zmluva o nájme HM

30/2019/O

1,65 EUR

Peter Kuna

obec Vikartovce

24.07.2019

Zmluva o nájme HM

29/2019/O

4,96 EUR

Margita Ščuková

obec Vikartovce

24.07.2019

Zmluva o nájme HM

28/2019/O

3,30 EUR

Anna Lavčáková

obec Vikartovce

24.07.2019

Zmluva o nájme HM

27/2019/O

3,30 EUR

Vladimír Kuna

obec Vikartovce

24.07.2019

Zmluva o nájme HM

26/2019/O

6,61 EUR

Ľuboslav Ščuka

obec Vikartovce

24.07.2019

Zmluva o nájme HM

24/2019/O

3,30 EUR

Monika Pušková

obec Vikartovce

24.07.2019

Zmluva o nájme HM

25/2019/O

1,65 EUR

Jana Ševcová

obec Vikartovce

24.07.2019

Zmluva o nájme HM

23/2019/O

8,26 EUR

Monika Kalinová

obec Vikartovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: