Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Symboly obce

 

Erb obce

Erb_Vikartovce  V zelenom gotickom štíte na zlatej pažiti strieborný zlatovlasý sv. Martin presekávajúci si zlatým mečom červený plášť. V skutočnosti ide o obnovu historického erbu obce z 1. štvrtiny 17. storočia z obrazovej pečate s patrónom obce sv. Martinom, resp. dotvorenie jeho farieb. Spomínaná pečať sa používala bez zmeny vyše 250 rokov, čo bolo dôvodom, aby sa obraz pečate obvjavil aj v súčasnom erbe obce.
 

 

Interpretácia erbu

     Zelená farba v kresťanskej symbolike predstavuje úprimnú zbožnosť, stálosť a vernosť. Strieborná / biela je znakom čistoty, nevinnosti a radosti. Zlatá / žltá symbolizuje úctu a vznešenosť. Červená je prejavom odhodlania a vášne obetovať sa za Boha.

 

Vlajka obce

Vlajka obceVlajka obce Vikartovce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, červenej, bielej, zelenej, žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

Pečať obce

     pečaťJe kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede poľa je zobrazený erb obce / môže byť aj bez štítu. Kruhopis pečate obsahuje majuskulný text OBEC VIKARTOVCE. Začiatok a koniec legendy v kruhopise môže byť oddelený ružičkou.
     Prvý záznam o pečati obce pochádza z roku 1624. Za čias šoltýsov na overovanie svojich povinností sa používalo pečatidlo. Pečať o priemere 32 mm má vo svojom poli renesančný štít s damaškovaním, v ktorom na trávnatej pažiti sv. Martin na koni s vytaseným mečom si odsekáva z plášťa. Legenda v krukopise pečate obsahuje text SIGILLVM VILLAE VIKARDI 1624. Okraj pečate tvorí perlovec. S touto pečaťou obec overovala svoje písomnosti ešte v roku 1865. V 70. rokoch 19. storočia /1876/ ju používala na overovanie dokumentov v negatívnej forme.
     Začiatkom 90. rokov 19. storočia, pod vplyvom maďarizácie, bola obec nútená používať už iba nápisovú pečiatku s textom SZEPESMEGYE VIKARTOCZ KOZSEG PECSETJE / Spišská župa pečať obce Vikartovce.