Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pomenovania ulíc

     Je dohlasované, obecné zastupiteľstvo dňa 28.8.2008 rozhodlo o názvoch ulíc vo Vikartovciach. V úvode hlasovania o tomto bode a po úspešnej ankete občanov poslanci rozhodli, že ulice vo Vikartovciach potrebné sú a pokračovali v hlasovaní o konkrétnych názvoch. Spomedzi naozaj pestrých názorov občanov poslanci vyberali podľa určitých kritérií, medzi ktoré patrili napr. slušné a neurážlivé pomenovania.
     Niektoré názvy ulíc stihli zmeniť svoj názov ešte pred ich označením. OZ na žiadosť občanov a ich petíciu premenovala dve ulice a pravdepodobne premenuje ešte aj ulicu Krížna. do konca roka, resp. na prelome rokov by sme sa mali dočkať tabuliek, ktorými Vikartovce skutočne pomenujú ulice. 
Chceme požiadať občanov, aby pridelené orientačné čísla pripevnili na fasády objektov, ktorých boli pridelené tak, aby boli viditeľné z miestnej komunikácie. V prípade, ak tabuľky orientačných čísel nebudú pripevnené na objekty, ktorým boli pridelené (bez ohľadu na to, či je objekt obývaný alebo nie), celý proces určovania ulíc a prideľovania týchto čísel stratí význam a opodstatnenie.
My, domáci obyvatelia sa vieme v obci orientovať aj bez týchto čísel, ale  záchranári, policajti, hasiči, hostia a ďalší tento prehľad nemajú. Pridelené čísla slúžia práve na tento účel.

 

Z hlasovania vyplynulo:

 1. ulica počnúc Miroslavom Hopejom, končiac Jánom Ludvikom - Hlavná ulica (anketa neprebiehala pre vopred jasný názov ulice),
 2. ulica počnúc p. Benešom, končiac Františkom Šebestom - Školská ulica (anketa neprebiehala pre vopred jasný názov ulice),
 3. ulica počnúc Jozefom Bukovinom (momentálne dom prerába Milan Karabin), končiac Vladimírom Kunom (pri bytovke) - Krížna,
 4. ulica počnúc Antonom Drevkom, končiac Jánom Sitiarikom - Majerská,
 5. ulica počnúc Filipom Kollárom č.1, končiac Máriou Sýkorovou č. 9 - Nižná (Velske záhrady),
 6. ulica Rudolfa Olexáka, Mateja Stasa atď. - Konečná,
 7. ulica počnúc p. Mašlonkom, končiac Gizelou Lavkovou - Slnečná,
 8. ulica počnúc Paľom Kubovom č. 337, končiac Helenou Lavčákovou č. 329 - Rovná,
 9. ulica počnúc Mgr. Jozefom Michlíkom, končiac Mariánom Gajanom - Nová,
 10. ulica počnúc Antonom Barillom, končiac Mariánom Gajanom - Severná,
 11. ulica počnúc Jozefom Smižanským, končiac pri horárni - Lesná (Hliniska)
 12. ulica, ktorá sa tiahne obecnou časťou Kapustnice od Janky Zgeburovej po Jána Švagerka - Záhradná
 13. ulica počnúc Margitou Matusovou, končiac Jozefom Švagerkom - Hornádska,
 14. ulica počnúc Antonom Karabinom, končiac Teréziou Vitkovou - Okružná,
 15. ulica od Jána Karabína po Jozefa Sitiarika - Lúčna,
 16. ulica od Jany Škyrtovej po Štefana Hudáka - Riečna,
 17. ulica do cigánskej osady - Májová 

 

Číslovanie domov bude riešené pomocným číslovaním t.j. za terajšie číslo sa umiestni červené orientačné číslo domu napr. Hlavná 555/1


Foto

Cesta - smer bytovkaCesta od Pohostinstva

 

 

 

 

 

 

 

Domy na Kapusniciach 1Domy pri kostole 1

 

 

 

 

 

 

 

Hliniska - hore za zlomom cestyHorny koniec 2