Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice

Otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice

Napísali o nás Požiarnik február 2013

 

Otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice vo Vikartovciach

Obec Vikartovce a Dobrovoľný hasičský zbor Vikartovce pripravili slávnostné otvorenie zrekonštruovanej miestnej hasičskej zbrojnice. Slávnosť sa začala nástupom dobrovoľných hasičov a hasičiek pri kostole svätého Martina.  Okrem domácich sa tu zišli i hasiči z okolitých obcí z Dobrovoľných hasičských zborov Kravany, Liptovská Teplička, Spišské Bystré, Hranovnica, Vernár a Šuňava s historickými zástavami. Prítomný bol i Marián Rušin - predseda KV DPO Prešov a okresný veliteľ DPO Poprad a členovia OV DPO Poprad Ondrej Klimo, Ing. Ján Fridman a František Jakubek.
Následoval slávnostný sprievod obcou za hojnej účasti obyvateľov. V čele sprievodu veliteľ DHZ Vikartovce Jozef Ludvig niesol sochu svätého Floriána - patróna hasičov, ktorá bola umiestnená do priečelia budovy hasičskej zbrojnice.
Slávnostný príhovor pri  zrekonštruovanom objekte predniesol starosta obce Vikartovce Ing. Vladimír Šavel. Po rekonštrukcii budovy kultúrneho domu a budovy základnej školy, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice bola ďalšou z investičných úloh obce Vikartovce. Časť sály hasičskej zbrojnice bola rekonštruovaná na zdravotné stredisko, v ktorom boli vytvorené ambulancie pre všeobecného lekára i stomatológa a neskôr i pre ďalších  odborných  lekárov. Starosta obce V. Šavel poďakoval všetkým ktorí sa podieľali pri tvorení tejto významnej prestavby pre obec. Vyslovil želanie, aby rekonštruovaná hasičská zbrojnica so zdravotným strediskom dobre slúžila všetkým obyvateľom obce Vikartovce.

Vysviacku priestorov rekonštruovaného objektu vykonal miestny p. farár vdp. Mgr. Martin Bakoš. Potom nasledovalo symbolické prestrihnutie pásky a pozvanie od starostu obce V. Šavela pre všetkých prítomných na obhliadku nových priestorov.

Občania Vikartoviec dostali do vienka ďalší dôležitý objekt a dobrovoľní hasiči zrekonštruovaný stánok potrebný pre rozvíjanie svojej aktívnej činnosti, ktorú vykonávajú nezištne pre dobro všetkých.

Ondrej Klimo