Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Posviacka áut v našej farnosti

Posviacka áut v našej farnosti

Posviacka áut v našej farnosti

Túto nedeľu po sv. omši sa v našej farnosti konala posviacka áut, zvlášť nových. Tí, ktorí mali o takúto možnosť záujem zhromaždili svoje "tátoše" v blízkom okolí kostola a pán Farár krátkou modlitbou autá posvätil.
Na fotografiách je možné vidieť, že táto možnosť upútala viacerých veriacich a našli sa medzi nimi aj starší ľudia, ktorí tiež uvítali takéto spestrenie nedeľného doobedia.
V mene všetkých zúčastnených ďakujeme p. Farárovi, za jeho nápady, ktoré vzbudzujú atraktívnosť obce Vikartovce a tiež Farnosti Vikartovce.