Obsah

725. výročie prvého osídlenia obce Vikartovce

Slávnostná svätá omša

Slávnostná svätá omša
 
Od 9.00 hodiny sa všetci poslanci a starosta obce za účasti zástupcov spoločenských organizácií zúčastnili slávnostnej svätej omše. Pán farár Mgr. Martin Bakoš vo svojej kázni, ale aj v záverečnom príhovore zdôraznil dôležitosť pripomínať si svoju históriu, ktorá v nás pestuje lásku k svojej domovine, ale aj súdržnosť medzi ľuďmi v obci a ich hrdosť na minulosť aj súčasnosť. Krásnymi spevmi zvýraznili sviatočnú atmosféru aj členovia chrámového zboru sv. Martina.
 

725. výročie prvého osídlenia obce Vikartovce

Slávnostná svätá omša

Slávnostná svätá omša
 
Od 9.00 hodiny sa všetci poslanci a starosta obce za účasti zástupcov spoločenských organizácií zúčastnili slávnostnej svätej omše. Pán farár Mgr. Martin Bakoš vo svojej kázni, ale aj v záverečnom príhovore zdôraznil dôležitosť pripomínať si svoju históriu, ktorá v nás pestuje lásku k svojej domovine, ale aj súdržnosť medzi ľuďmi v obci a ich hrdosť na minulosť aj súčasnosť. Krásnymi spevmi zvýraznili sviatočnú atmosféru aj členovia chrámového zboru sv. Martina.