Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

725. výročie prvého osídlenia obce Vikartovce

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Významnou akciou celého priebehu bolo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Úvodná báseň žiakov základnej školy Paťky Neupauerovej a Paľka Krajča navodila nielen slávnostnú atmoféru, ale mnohých starších aj mladších účastníkov zasadnutia dojala k slzám. 
Pozvaných rodákov, ale aj občanov našej obce privítala zástupkyňa starostu obce Mgr. Viera Lajošová a po nej starosta obce Ing. Vladimír Šavel v príhovore urobil krátky prierez históriou Vikartoviec. Najväčšiu časť príhovoru venoval obdobiu 13. a 14. storočia, kedy sa kládli základy našej obce a formovalo sa obyvateľstvo, ktoré prechádzalo najtvrdšími skúškami. Záverečnú časť príhovoru venoval starosta obce najnovšiemu obdobiu a plánom terajšieho vedenia obce do konca volebného obdobia.

Po príhovore starostu nasledovali ocenenia jednotlivých osobností pochádzajúcich, alebo žijúcich vo Vikartovciach, ktoré sa zaslúžili o rozvoj obce v rôznych oblastiach života. Medzi ocenenými boli naši rodáci, ktorí svojím spoločenským postavením urobili dobré meno našej obci vo svete, a aj bývalí predsedovia MNV a starostovia obce a ďalší naši občania, ktorí pracovali v oblasti kultúry, športu a záujmových organizácií.
Významné celoživotné ocenenie bolo udelené prezidentom Dobrovoľného hasičského zboru Slovenskej republiky pánovi Františkovi Šebestovi za jeho prácu vo funkciách Dobrovoľného hasičského zboru obce Vikartovce, ale aj okrsku Hornádskej doliny. Čestné občianstvo bolo udelené generálovi vo výslužbe pánovi Mikulášovi Grofčíkovi, ktorý je dnes občanom Veľkej Británie za záslužnú činnosť v bojoch II. svetovej vojny v britskom kráľovskom letectve. 
V závere oficiálnej časti zasadnutia vystúpila s programom Folklórna skupina VIKARTOVČAN a nasledovala voľná diskusia a posedenie.

 Vytvorené: 21. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2016 13:26
Autor: